Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Porocyphus rehmicus »

História popisu - Porocyphus rehmicus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 12:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 30.01.2018 07:08

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lišejka

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: Apothecia: Reakcie: Substrát: na priesakových miestach bázických alebo mierne vápenatých skál, zriedka na brehoch potokov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=1847


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 30.01.2018 07:07

Porocyphus rehmicus