Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hyphodontia spathulata »

História popisu - Hyphodontia spathulata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 29.10.2017 16:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1zubánka lopatkovi 1hyfodoncia mečíka

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Grandinia spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich</b>, <i>Int. J. Mycol. Lichenol.</i> <b>1</b>(1): 36 (1982)<br><b>Hydnum pithyophilum</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 235 (1849)<br><b>Hydnum spathulatum</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 178 (1794)<br><b>Irpex ambiguus</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>40</b>: 55 (1887)<br><b>Irpex spathulatus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 146 (1828)<br><b>Kneiffiella spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich &amp; Stalpers</b>, <i>Verh. K. ned. Akad. Wet.</i>, tweede sect. <b>74</b>: 132 (1980)<br><b>Odontia pithyophila</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Rick</b>, <i>Egatea</i> <b>18</b>: 130 (1933)<br><b>Odontia spathulata</b> <b>(Schrad.) Litsch.</b>, <i>&#214;st. bot. Z.</i> <b>88</b>: 125 (1939)<br><b>Radulum spathulatum</b> <b>(Schrad.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 89 (1903)<br><b>Thelephora regularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 165 (1828)<br><b>Xylodon spathulatus</b> <b>(Schrad.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 541 (1898) 1<b>Grandinia spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich</b>, <i>Int. J. Mycol. Lichenol.</i> <b>1</b>(1): 36 (1982)<br><b>Hydnum pithyophilum</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 235 (1849)<br><b>Hydnum spathulatum</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 178 (1794)<br><b>Irpex ambiguus</b> <b>Peck</b>, <i>Rep. (Annual) Trustees State Mus. Nat. Hist., New York</i> <b>40</b>: 55 (1887)<br><b>Irpex ambiguus</b> <b>Peck</b>, <i>Rep. (Annual) Trustees State Mus. Nat. Hist., New York</i> <b>40</b>: 55 (1887) <b><font color='#0000FF'>var. ambiguus</font></b><br><b>Irpex ambiguus var. barbiformis</b> <b>Rick</b>, in Rambo (Ed.), <i>Iheringia</i>, S&#233;r. Bot. <b>5</b>: 188 (1959)<br><b>Irpex spathulatus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 146 (1828)<br><b>Irpex spathulatus var. dendroides</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>23</b>(3/6): 307 (1925)<br><b>Irpex spathulatus var. pomicola</b> <b>Qu&#233;l.</b>, in Schulzer, <i>Hedwigia</i> <b>24</b>(4): 146 (1885)<br><b>Irpex spathulatus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 146 (1828) <b><font color='#0000FF'>var. spathulatus</font></b><br><b>Kneiffiella spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich &amp; Stalpers</b>, <i>Verh. K. ned. Akad. Wet.</i>, tweede sect. <b>74</b>: 132 (1980)<br><b>Odontia pithyophila</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Rick</b>, <i>Egatea</i> <b>18</b>: 130 (1933)<br><b>Odontia spathulata</b> <b>(Schrad.) Litsch.</b>, <i>&#214;st. bot. Z.</i> <b>88</b>: 125 (1939)<br><b>Odontia spathulata</b> <b>(Schrad.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 648 (1922)<br><b>Radulum spathulatum</b> <b>(Schrad.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 89 (1903)<br><b>Sistotrema spathulatum</b> <b>(Schrad.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 553 (1801)<br><b>Thelephora regularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 165 (1828)<br><b>Xylodon spathulatus</b> <b>(Schrad.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 541 (1898)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 17:00

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornatec lopatkovitý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Grandinia spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich</b>, <i>Int. J. Mycol. Lichenol.</i> <b>1</b>(1): 36 (1982)<br><b>Hydnum pithyophilum</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.</i> <b>1</b>: 235 (1849)<br><b>Hydnum spathulatum</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 178 (1794)<br><b>Irpex ambiguus</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>40</b>: 55 (1887)<br><b>Irpex spathulatus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 146 (1828)<br><b>Kneiffiella spathulata</b> <b>(Schrad.) J&#252;lich &amp; Stalpers</b>, <i>Verh. K. ned. Akad. Wet.</i>, tweede sect. <b>74</b>: 132 (1980)<br><b>Odontia pithyophila</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Rick</b>, <i>Egatea</i> <b>18</b>: 130 (1933)<br><b>Odontia spathulata</b> <b>(Schrad.) Litsch.</b>, <i>&#214;st. bot. Z.</i> <b>88</b>: 125 (1939)<br><b>Radulum spathulatum</b> <b>(Schrad.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 89 (1903)<br><b>Thelephora regularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>1</b>: 165 (1828)<br><b>Xylodon spathulatus</b> <b>(Schrad.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 541 (1898)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1315555


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 15:08

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schrad.) Parmasto


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.01.2002 00:00

zubánka lopatkovitá

Hyphodontia spathulata