Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thallinocarpon nigritellum »

História popisu - Thallinocarpon nigritellum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 14:01

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lichinella nigritella 1Thallinocarpon nigritellum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lettau) P.P. Moreno & Egea 1(Lettau) P.M. Jørg.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Gonohymenia nigritella</b> <b>(Lettau) Henssen</b>, <i>Lichenologist</i> <b>18</b>(1): 52 (1986)<br><b>Gonohymenia nigritella</b> <b>(Lettau) Henssen</b>, <i>Acta Bot. Barcinon.</i> <b>41</b>: 42 (1992)<br><b>Lichinella nigritella</b> <b>(Lettau) P.P. Moreno &amp; Egea</b>, <i>Cryptog. Bryol.-Lich&#233;nol.</i> <b>13</b>(3): 246 (1992)<br><b>Thyrea nigritella</b> <b>Lettau</b>, <i>Feddes Repert.</i>, Beih. <b>119</b>(no. 5): 276 (1942)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1358781 1537342


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 09:10

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lišejka

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice do 2 cm, laloky široké no neskôr hlboko delené, vztýčené okrajové 1-2 mm široké, vrcholové širšie, čierne Pycnidia: guľovité 100nm široké, konídie elipsoidné Apothecia: zriedkavé, 0,3-0,6 mm, disky hrubé, trochu bledšie Reakcie: negatívne Substrát: na skalách, vápnité aj kremičité Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55719


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 09:10

Lichinella nigritella (Lettau) P.P. Moreno & Egea