Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lempholemma polyanthes »

História popisu - Lempholemma polyanthes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema chalazanellum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 231 (1876)<br><b>Collema chalazanodes</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>: 293 (1869)<br><b>Collema chalazanum var. chalanazellum</b> <b>(Nyl.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 307 (1903)<br><b>Collema myriococcum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 638 (1810)<br><b>Collema myriococcum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 638 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. myriococcum</font></b><br><b>Collema myriococcum var. polyanthes</b> <b>(Schrad.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 639 (1810)<br><b>Collema polyanthes</b> <b>(Schrad.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 148 (1813)<br><b>Collema symphoreum var. polyanthes</b> <b>(Schrad.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i> (Paris) <b>2</b>: 610 (1830)<br><b>Gabura myriococca</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lempholemma chalazanellum</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 14 (1924) [1925]<br><b>Lempholemma chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 14 (1924) [1925]<br><b>Lempholemma fasciculare</b> <b>Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 16 (1924) [1925]<br><b>Lempholemma myriococcum</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 381 (1861) [1860]<br><b>Lichen fascicularis</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Collnea bot.</i> <b>3</b>: 137 (1791) [1789]<br><b>Lichen myriococcus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 127 (1799) [1798]<br><b>Lichen myriococcus * polyanthes</b> <b>(Schrad.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 412 (1813)<br><b>Lichen polyanthes</b> <b>Schrad.</b>, <i>Syst. Sammlung Kryptog. Gew&#228;chs., 2. Liefrg.</i> <b>2</b>: 11 (1797)<br><b>Parmelia myriococca</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 238 (1803)<br><b>Physma chalazanellum</b> <b>(Nyl.) Erichsen</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>24</b>: 87 (1917)<br><br><b>Physma chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 487 (1870)<br><b>Physma chalazanum f. chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>41</b>: 783 (1891)<br><b>Physma myriococcum</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>5</b>: 409 (1865)<br><b>Physma polyanthes</b> <b>(Schrad.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>29</b>: 352 (1879) 1<b>Collema botrytis var. myriococcum</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Linnaea</i> <b>23</b>: 154 (1850)<br><b>Collema chalazanellum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>59</b>: 231 (1876)<br><b>Collema chalazanodes</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>(19): 293 (1869)<br><b>Collema chalazanum var. chalanazellum</b> <b>(Nyl.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> (Paris) <b>2</b>: 307 (1903)<br><b>Collema myriococcum</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. Univ.</i>: 638 (1810)<br><b>Collema myriococcum var. polyanthes</b> <b>(Schrad.) Ach.</b>, <i>Lich. Univ.</i>: 639 (1810)<br><b>Collema polyanthes</b> <b>(Schrad.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 148 (1813)<br><b>Collema symphoreum var. polyanthes</b> <b>(Schrad.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 610 (1830)<br><b>Gabura myriococca</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lempholemma chalazanellum</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 14 (1924) [1925]<br><b>Lempholemma chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 14 (1924) [1925]<br><b>Lempholemma myriococcum</b> <b>(Ach.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 381 (1861) [1860]<br><b>Lichen myriococcus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 127 (1799) [1798]<br><b>Lichen myriococcus * polyanthes</b> <b>(Schrad.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. (Paris) <b>3</b>(2): 412 (1813)<br><b>Lichen polyanthes</b> <b>Schrad.</b>, <i>Syst. Sammlung Kryptog. Gew&#228;chs., 2. Liefrg.</i> <b>2</b>: 11 (1797)<br><b>Parmelia myriococca</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 238 (1803)<br><b>Physma chalazanellum</b> <b>(Nyl.) Erichsen</b>, <i>Verh. Kaiserl.-K&#246;nigl. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>24</b>: 87 (1917)<br><br><b>Physma chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>(30?31): 487 (1871) [1870]<br><b>Physma chalazanum f. chalazanodes</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Verh. Kaiserl.-K&#246;nigl. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>41</b>: 783 (1891)<br><b>Physma myriococcum</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>5</b>: 409 (1865)<br><b>Physma polyanthes</b> <b>(Schrad.) Arnold</b>, <i>Verh. Kaiserl.-K&#246;nigl. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>29</b>: 352 (1879)


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:57

-

Lempholemma polyanthes (Schrad.) Malme
lišejka mnohokvětá


Význam:

Lišajník

Poznámka / Zaujímavosti:

Thallus: kôrovitý, do 2 cm priemer, tenký, niekedy laločnatý, tmavo olivovo zelený až černastý, hrubo zrnitý, zospodu pripojený rhizohyfami
Pycnidia: zanorené, hruškovité až vajcovité, konídie valcovité
Apothecia: nepočetné, často na záhyboch stielky alebo okraji lalokov, 0,2-0,3 mm, disky spočiatku iba bodkovité, neskôr ploché, žltkasto červenohnedé, s hrubým, hladkým trvalým okrajom
Reakcie: negatívne
Substrát: na machnatých vápnitých skalách v mierne chránených lokalitách
Podobná Lempholemma chalazanum má väčšie spóry

Spracoval: Pavel Gažovčiak
Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55709
http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18760
https://www.verspreidingsatlas.nl/4949
http://dryades.units.it/italic/?procedure=taxonpage&num=757