Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lempholemma intricatum »

História popisu - Lempholemma intricatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecidea fennica</b> <b>R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo</i> <b>12</b>(no. 1): 166 (1939)<br><b>Leciophysma fennicum</b> <b>R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo</i> <b>12</b>(no. 1): 122 (1939)<br><b>Lempholemma fennicum</b> <b>(R&#228;s&#228;nen) Degel.</b>, (1946)<br><b>Nematonostoc intricatum</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>66</b>: 104 (1883)<br><b>Omphalaria intricata</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>: 254 (1869)<br><b>Physma intricatum</b> <b>(Arnold) J. Steiner</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>23</b>: 114 (1909)<br><b>Synalissa intricata</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>66</b>: 534 (1883)<br><b>Synalissina intricata</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, (1886) [1885-86] 1<b>Lecidea fennica</b> <b>R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo</i> <b>12</b>(no. 1): 166 (1939)<br><b>Leciophysma fennicum</b> <b>R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo</i> <b>12</b>(no. 1): 122 (1939)<br><b>Nematonostoc intricatum</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>66</b>(7): 104 (1883)<br><b>Omphalaria intricata</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>: 254 (1869)<br><b>Physma intricatum</b> <b>(Arnold) J. Steiner</b>, <i>Annln K. K. naturh. Hofmus. Wien</i> <b>23</b>: 114 (1909)<br><b>Synalissa intricata</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>66</b>(34): 534 (1883)<br><b>Synalissina intricata</b> <b>(Arnold) Nyl.</b>, <i>Rev. Bot.</i> <b>4</b>: 349 (1886) [1885-86]


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lišejka

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý až kríčkovitý, vankúšiky 1,5-2,5 cm, čierny, laloky valcovité 0,12-0,2 mm Apothecia: 0,15-0,2 mm, červeno hnedé Reakcie: ? Substrát: kremičité aj vápencové skaly, strmo naklonené v miestach s priesakom vody Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=127533 http://dryades.units.it/italic/?procedure=taxonpage&num=756


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:56

Lempholemma intricatum (Arnold) Zahlbr.