Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lempholemma chalazanum »

História popisu - Lempholemma chalazanum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema chalazanum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 630 (1810)<br><b>Gabura chalazana</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lichen furvus * chalazanum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 414 (1813)<br><b>Parmelia chalazana</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 550 (1831)<br><b>Physma chalazanum</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>50</b>: 119 (1867)<br><b>Physma chalazanum</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>50</b>: 119 (1867) <b><font color='#0000FF'>f. chalazanum</font></b> 1<b>Collema chalazanum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. Univ.</i>: 630 (1810)<br><b>Gabura chalazana</b> <b>(Ach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lichen furvus * chalazanum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. (Paris) <b>3</b>(2): 414 (1813)<br><b>Parmelia chalazana</b> <b>(Ach.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 550 (1831)<br><b>Physma chalazanum</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>50</b>: 119 (1867)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lišejka chalazká

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník DD chýbajúce alebo nedostatočné údaje (data deficient)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: drobný lupeňovitý, zrnitý Apothecia: kráterovité s hrubým okrajom, disky svetlo hnedé Reakcie: ? Substrát: medzi machmi na skalách a zvetrávajúcom murive, zvyškoch rastlín, otvorené suché trávnaté lokality Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18756 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=754


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:55

Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de Lesd.