Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lemmopsis arnoldiana »

História popisu - Lemmopsis arnoldiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:54

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: zrnitý až areolátny, areoly 0,25-0,5 mm, nepravidelne hranaté, matno čierne Pycnidia: zanorené, guľaté 0,1-0,125 mm Apothecia: prisadnuté do 0,5 mm, s tenkým stielkovým okrajom, disky ploché neskôr konvexné, tmavočervené, Reakcie: negatívne Substrát: vápence a ryolity, na štrku, tienisté chránené miesta, niekedy na múroch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55767 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18751 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=752


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.01.2018 08:54

Lemmopsis arnoldiana (Hepp) Zahlbr.