Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Merismatium deminutum »

História popisu - Merismatium deminutum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Amphoroblastia deminuta</b> <b>(Arnold) Serv&#237;t</b>, <i>&#268;eskoslov. Li&#353;ejn. &#268;eledi Verrucariaceae</i>: 62 (1954)<br><b>Amphoroblastia deminuta</b> <b>(Arnold) Serv&#237;t</b>, <i>&#268;eskoslov. Li&#353;ejn. &#268;eledi Verrucariaceae</i>: 62 (1954) <b><font color='#0000FF'>f. deminuta</font></b><br><b>Halospora deminuta</b> <b>(Arnold) Tomas. &amp; Cif.</b> [as '<i>Holospora</i>'], <i>Archo. bot. ital.</i> <b>28</b>: 11 (1952)<br><b>Halospora deminuta subsp. longispora</b> <b>(Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.) Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.</b>, in Roux, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i>, num. sp&#233;c. <b>16</b>: 216 (2012)<br><b>Halospora deminuta subsp. longispora</b> <b>Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i> <b>63</b>: 216 (2012)<br><b>Merismatium deminutum</b> <b>(Arnold) Nav.-Ros., Boqueras &amp; Llimona</b>, <i>Butllet&#237;. Societat Catalana de Micologia</i>, Barcelona <b>16-17</b>: 179 (1994)<br><b>Merismatium deminutum</b> <b>(Arnold) Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.</b>, in Roux, Gueidan &amp; Navarro-Rosin&#233;s, <i>Mycotaxon</i> <b>84</b>: 3 (2002) <b><font color='#0000FF'>subsp. deminutum</font></b><br><b>Polyblastia deminuta</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>44</b>: 264 (1861)<br><b>Verrucaria deminuta</b> <b>(Arnold) Leight.</b> [as '<i>diminuta</i>'], <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 491 (1879)<br><b>Verrucaria lariana var. diminuta</b> <b>(Arnold) Garov.</b>, <i>Tentam. Dispos. Lich. Langob.</i>: 164 et 166, tab. X, fig. 3 (1865) 1<b>Amphoroblastia deminuta</b> <b>(Arnold) Serv&#237;t</b>, <i>&#268;eskoslov. Li&#353;ejn. &#268;eledi Verrucariaceae</i>: 62 (1954)<br><b>Halospora deminuta</b> <b>(Arnold) Tomas. &amp; Cif.</b> [as '<i>Holospora</i>'], <i>Archo. bot. ital.</i> <b>28</b>: 11 (1952)<br><b>Halospora deminuta subsp. longispora</b> <b>(Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.) Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.</b>, in Roux, <i>Bull. Soc. linn. Provence</i>, num. sp&#233;c. <b>16</b>: 216 (2012)<br><b>Halospora longispora</b> <b>(Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.) Hafellner</b>, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>106</b>: 89 (2011)<br><b>Merismatium deminutum</b> <b>(Arnold) Nav.-Ros., Boqueras &amp; Llimona</b>, <i>Butllet&#237;. Societat Catalana de Micologia</i>, Barcelona <b>16-17</b>: 179 (1994)<br><b>Merismatium deminutum subsp. longisporum</b> <b>Cl. Roux &amp; Nav.-Ros.</b>, in Roux, Gueidan &amp; Navarro-Rosin&#233;s, <i>Mycotaxon</i> <b>84</b>: 10 (2002)<br><b>Polyblastia deminuta</b> <b>Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>44</b>(17): 264 (1861)<br><b>Verrucaria deminuta</b> <b>(Arnold) Leight.</b> [as '<i>diminuta</i>'], <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 491 (1879)<br><b>Verrucaria lariana var. deminuta</b> <b>(Arnold) Garov.</b>, <i>Tentam. Dispos. Lich. Langob.</i>: 166 (1865)<br><b>Verrucaria punctiformis var. deminuta</b> <b>(Arnold) Samp.</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. bot. <b>15</b>: 143 (1917)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 12.01.2018 11:54

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zanorený Apothecia: perithecia zanorené v jamkách Reakcie: Substrát: vápence Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 12.01.2018 11:54

Merismatium deminutum (Arnold) Cl. Roux & Nav.-Ros.