Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Candelariella efflorescens »

História popisu - Candelariella efflorescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1svietivček

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1svícníček

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý, hlboko popraskaný na sorediatne areoly, areoly až 0,4 mm, konvexné, žlté Soralia: jednotlivé alebo zoskupené Soredia: žltozelené až žlté, práškovité 0,02-0,05 mm, na okraji areol Pycnidia: neznáme Apothecia: zriedka plodná, do 0,75 mm, disky tmavšie žlté ako thallus, okraj tenký so sorediami Reakcie: K- alebo K+ červenkastá, C- Substrát: kôra listnatých stromov, často blízko bázy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53273 http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=504


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:20

Candelariella efflorescens R.C. Harris & W.R. Buck