Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Caloplaca obscurella »

História popisu - Caloplaca obscurella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:14

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice tmavá

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, vekom trochu hrubne, hladký až bradavičnatý, sivo belavý až tmavo šedý Soralia: takmer celý povrch posiaty zrnitými vezikulami na ktorých sa tvoria biele až šedé kráterovité soralia Soredia: šedo zelené zrnité Apothecia: málo početné, oblé 0,5-0,8 mm, tmavohnedé s hrubým okrajom, ktorý neskôr strácajú Reakcie: negatívne Substrát: na kôre väčšinou pri báze solitérne stojacich Malus, Populus, Salix zriedka iné druhy, niekedy tiež na betóne Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=442 http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=594&lang=en http://www.bgbm.org/sipman/Zschackia/AegeanLichens/CaloplacaIP.htm http://dbiodbs.univ.trieste.it/italic/italic42?specie=356&us=admin http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-326.html


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:14

Caloplaca obscurella (J. Lahm) Th. Fr.