Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bacidia caligans »

História popisu - Bacidia caligans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.12.2017 20:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bacidína

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hůlkovka

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, sivý až svetlo hnedo zelený, jemne zrnitý Prothallus: Soredia: časté, zrnité, 20-50 µm Pycnidia: zanorené, belavo ružovo hnedé, konídia zakrivené Apothecia: ploché, neskôr nepravidelné, konvexné 0,2-0,6 mm, disky červeno hnedočierne, okraj tmavší Reakcie: negatívne Substrát: betón, vápnité múry, konáre stromov Malus, Salix, Sambucus ruderálne podmienky, drevené dosky, králičie výkaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=254 http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/7620/descriptions

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 27.12.2017 20:52

Bacidia caligans (Nyl.) A.L. Sm.