Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tomentella viridula »

História popisu - Tomentella viridula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 27.12.2017 09:18

plsťovka trhavá

Tomentella viridula (Bourdot & Galzin) Svrček