Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neoboletus luridiformis »

História popisu - Neoboletus luridiformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 10.08.2016 22:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904) <b><font color='#0000FF'>var. discolor</font></b><br><br><b>Boletus erythropus subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Dermek, Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>: 1 (1976)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) J.A. Mu&#241;oz</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>2</b>: 450 (2005)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844)<br><b>Boletus luridiformis subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Rauschert</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>45</b>(3-4): 502 (1987)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>subsp. luridiformis</font></b><br><b>Boletus luridiformis var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. luridiformis</font></b><br><b>Boletus queletii var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Alessio</b>, <i>Boletus Dill. ex L.</i> (Saronno) <b>1</b>: 193 (1985)<br><b>Dictyopus discolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 422 (1888)<br><b>Suillus luridiformis</b> <b>(Rostk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898) 1<b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904) <b><font color='#0000FF'>var. discolor</font></b><br><br><b>Boletus erythropus subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Dermek, Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>: 1 (1976)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844)<br><b>Boletus luridiformis subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Rauschert</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>45</b>(3-4): 502 (1987)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>subsp. luridiformis</font></b><br><b>Boletus luridiformis var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. luridiformis</font></b><br><b>Boletus queletii var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Alessio</b>, <i>Boletus Dill. ex L.</i> (Saronno) <b>1</b>: 193 (1985)<br><b>Dictyopus discolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 422 (1888)<br><b>Neoboletus luridiformis var. pseudosulphureus</b> <b>(Kallenb.) A. Urb. &amp; Klofac</b>, in Urban &amp; Klofac, <i>Sydowia</i> <b>67</b>: 175-188 (2015)<br><b>Suillus luridiformis</b> <b>(Rostk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.11.2014 20:29

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus luridiformis 1Neoboletus luridiformis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Rostk. 1(Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904) <b><font color='#0000FF'>var. discolor</font></b><br><b>Boletus erythropus subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Dermek, Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>: 1 (1976)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) J.A. Mu&#241;oz</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>2</b>: 450 (2005)<br><b>Boletus junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: tab. 148 (text 4: 76) (1906)<br><b>Boletus luridiformis subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Rauschert</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>45</b>(3-4): 502 (1987)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>subsp. luridiformis</font></b><br><b>Boletus luridiformis var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Knudsen</b>, in Knudsen &amp; Hansen, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>11</b>(4): 477 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. luridiformis</font></b><br><b>Boletus queletii var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Alessio</b>, <i>Boletus Dill. ex L.</i> (Saronno) <b>1</b>: 193 (1985)<br><b>Dictyopus discolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 422 (1888)<br><b>Dictyopus junquilleus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>26</b>(2): 450 (1898) [1897]<br><b>Dictyopus queletii var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985) 1<b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904) <b><font color='#0000FF'>var. discolor</font></b><br><br><b>Boletus erythropus subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Dermek, Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>: 1 (1976)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) J.A. Mu&#241;oz</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>2</b>: 450 (2005)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844)<br><b>Boletus luridiformis subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Rauschert</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>45</b>(3-4): 502 (1987)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>subsp. luridiformis</font></b><br><b>Boletus luridiformis var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. luridiformis</font></b><br><b>Boletus queletii var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Alessio</b>, <i>Boletus Dill. ex L.</i> (Saronno) <b>1</b>: 193 (1985)<br><b>Dictyopus discolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 422 (1888)<br><b>Suillus luridiformis</b> <b>(Rostk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 536 (1898)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Boletus luridus

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1246588 1550771


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.11.2013 18:08

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus luridiformis var. luridiformis 1Boletus luridiformis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Rostk. (1844)  1Rostk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus luridiformis Rostk., in Sturm, Deutschl. Fl., 3 Abt. (Pilze Deutschl.) 5: 105 (1844) 1<b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904)<br><b>Boletus discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: [1] (1904) <b><font color='#0000FF'>var. discolor</font></b><br><b>Boletus erythropus subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Dermek, Kuthan &amp; Singer</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>30</b>: 1 (1976)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985)<br><b>Boletus erythropus var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) J.A. Mu&#241;oz</b>, <i>Fungi europ.</i> (Alassio) <b>2</b>: 450 (2005)<br><b>Boletus junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>1</b>: tab. 148 (text 4: 76) (1906)<br><b>Boletus luridiformis subsp. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Rauschert</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>45</b>(3-4): 502 (1987)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>subsp. luridiformis</font></b><br><b>Boletus luridiformis var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Knudsen</b>, in Knudsen &amp; Hansen, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>11</b>(4): 477 (1991)<br><b>Boletus luridiformis var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>7</b>: 63 (1991)<br><b>Boletus luridiformis</b> <b>Rostk.</b>, in Sturm, <i>Deutschl. Fl.</i>, 3 Abt. (Pilze Deutschl.) <b>5</b>: 105 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. luridiformis</font></b><br><b>Boletus queletii var. discolor</b> <b>(Qu&#233;l.) Alessio</b>, <i>Boletus Dill. ex L.</i> (Saronno) <b>1</b>: 193 (1985)<br><b>Dictyopus discolor</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 422 (1888)<br><b>Dictyopus junquilleus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>26</b>(2): 450 (1898) [1897]<br><b>Dictyopus queletii var. junquilleus</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 38 (1985)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1246588


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.07.2008 17:36

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus erythropus 1Boletus luridiformis var. luridiformis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr. ex Fr.) Krombh. 1Rostk. (1844)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus miniatoporus Secr. 1Boletus luridiformis Rostk., in Sturm, Deutschl. Fl., 3 Abt. (Pilze Deutschl.) 5: 105 (1844)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 26.11.2007 18:13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 50-100 mm v priemere, za mladi je polguľovitý, potom klenutý a napokon plocho rozprestretý. Najčastejšie býva tmavohnedý, iba zriedkavo bledší so žltkastým alebo červenkastým nádychom. Povrch je plstnatý až zamatový, matný, suchý a v starobe holý. Na otlačených miestach býva tmavší, takmer čierny.  1Klobúk má 50-150 mm v priemere, za mladi je polguľovitý, potom klenutý a napokon plocho rozprestretý. Najčastejšie býva tmavohnedý, iba zriedkavo bledší so žltkastým alebo červenkastým nádychom. Povrch je plstnatý až zamatový, matný, suchý a v starobe holý. Na otlačených miestach býva tmavší, takmer čierny.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 26.07.2006 12:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr. ex Fr.) Krombh.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletus miniatoporus Secr.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2004 16:52

Hríb zrnitohlúbikový

Boletus erythropus
Hřib kovář

Výborná jedlá huba
Výskyt: VI. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 50-100 mm v priemere, za mladi je polguľovitý, potom klenutý a napokon plocho rozprestretý. Najčastejšie býva tmavohnedý, iba zriedkavo bledší so žltkastým alebo červenkastým nádychom. Povrch je plstnatý až zamatový, matný, suchý a v starobe holý. Na otlačených miestach býva tmavší, takmer čierny.

Plodná časť:

Rúrky sú až 30 mm dlhé, pri hlúbiku vykrojené, žltozelené, na reze sa sfarbujú hneď na modrozeleno. Póry sú drobné, ani v dospelosti nepresahujú 1 mm v priemere; najprv sú žlté, čoskoro však míniovo až tmavo krvavočervené, v starobe blednú a dostávajú olivový odtieň. Po otlačení hneď modrejú; modré škvrny sa časom menia na čiernohnedé.

Hlúbik:

Hlúbik je 50-150 mm dlhý a 20-4U mm hrubý, najprv bruchatý, potom predĺžený a kyjakovitý. Na vrchole býva žltý, v strednej časti na žltom podklade červeno plstnato bodkovaný, dolu olivový a trochu plstnatý. Po otlačení hneď modrie.

Dužina:

Dužina je sýtožltá, na vzduchu hneď intenzívne modrie. Je pevná, v báze hlúbika vláknitá a tuhá. Vonia príjemne, slabo hubovo, chuť má nevýraznú.

Výtrusný prach:

Výtyrusný prach je olivovohnedý až tmavoolivový.

Ľudové názvy:

siniak, sinál, modrák, svetlák, svetláň, belaskár, belasniak, nemec, baniar, banfk, komprd, karmazín, harasník, súkenák, červené nohavice, jedlák, koniak, počeč

Výskyt:

Hríb zrnitohlúbikový rastie od júna do novembra v ihličnatých lesoch pod smrekmi, ale zriedkavo ho možno nájsť aj v listnatých lesoch, najmä pod bukmi. Hojnejšie sa vyskytuje v horských a podhorských krajoch ako v nížinách. Je rozšírený v celej Európe, na Kaukaze a v Malej Ázii.

Význam:

Dobre uvarený je jedlý a veľmi chutný. Nedostatočne uvarené plodnice môžu spôsobiť žalúdočné ťažkosti.

Poznámka / Zaujímavosti:

Hubári na Slovensku ho veľmi nezbierajú, lebo ich odstrašuje červená farba pórov a intenzívne modranie dužiny.