Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Caloplaca monacensis »

História popisu - Caloplaca monacensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 15.12.2017 21:06

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, hrubo zrnitý s drobnými šupinami a isídiami Apothecia: početné, do 1,5 mm, disky oranžovo žlté, často pomúčené, s výrazným bledším okrajom Reakcie: ? Substrát: na kôre väčšinou solitérnych listnatých stromov v stromoradiach, prípadne na pasienkoch a pod., väčšinou na Acer, Fraxinus, Juglans, Pyrus, Quercus..., iba výnimočne na kôre Larix a tlejúcom dreve alebo vápenci Druh patrí do okruhu Caloplaca cerina, od ktorej sa odlišuje hladkou stielkou (bez zŕn), popraskanou na areoly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.degruyter.com/view/j/pbj.2016.61.issue-2/pbj-2016-0032/pbj-2016-0032.xml http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=426  1Thallus: kôrovitý, hrubo zrnitý s drobnými šupinami a isídiami Apothecia: početné, do 1,5 mm, disky oranžovo žlté, často pomúčené, s výrazným bledším okrajom Reakcie: ? Substrát: na kôre väčšinou solitérnych listnatých stromov v stromoradiach, prípadne na pasienkoch a pod., väčšinou na Acer, Fraxinus, Juglans, Pyrus, Quercus..., iba výnimočne na kôre Larix a tlejúcom dreve alebo vápenci Druh patrí do okruhu Caloplaca cerina, ktorá sa odlišuje hladkou stielkou (bez zŕn), popraskanou na areoly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.degruyter.com/view/j/pbj.2016.61.issue-2/pbj-2016-0032/pbj-2016-0032.xml http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=426


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 15.12.2017 20:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, hrubo zrnitý s drobnými šupinami a isídiami Apothecia: početné, do 1,5 mm, disky oranžovo žlté, často pomúčené, s výrazným bledším okrajom Reakcie: ? Substrát: na kôre väčšinou solitérnych listnatých stromov v stromoradiach, prípadne na pasienkoch a pod., väčšinou na Acer, Fraxinus, Juglans, Pyrus, Quercus..., iba výnimočne na kôre Larix a tlejúcom dreve alebo vápenci Druh patrí do okruhu Caloplaca cerina, od ktorej sa odlišuje hladkou stielkou (bez zŕn), popraskanou na areoly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.degruyter.com/view/j/pbj.2016.61.issue-2/pbj-2016-0032/pbj-2016-0032.xml http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=426


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 15.12.2017 20:54

Caloplaca monacensis (Leder.) Lettau