Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum marginatum »

História popisu - Geastrum marginatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.09.2023 17:59

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 5 druhov.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum, Geastrum marginatum a Geastrum dolomiticum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum a Geastrumm dolomiticum. Gastrum minimum ako druh zanikne.. Znakom druhu Geastrum marginatum je prítomnosť bipyramidálnych kryštálov oxalátu vápenatého na povrchu endoperídia, pričom šírka najväčších z nich spravidla nepresahuje 40-45µ. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol.. 1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 5 druhov.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum, Geastrum marginatum a Geastrum dolomiticum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum a Geastrumm dolomiticum. Geastrum minimum ako druh zanikne.. Znakom druhu Geastrum marginatum je prítomnosť menších bipyramidálnych kryštálov oxalátu vápenatého na povrchu endoperídia, pričom šírka najväčších z nich spravidla nepresahuje 40-45µ. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol..


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.09.2023 17:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1hviezdovka maličká 1hviezdovka

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 5 druhov.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum, Geastrum marginatum a Geastrum dolomiticum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum a Geastrumm dolomiticum. Gastrum minimum ako druh zanikne.. Znakom Geastrum marginatum druhu je prítomnosť prítomnosť bipyramidálnych kryštálov oxalátu vápenatého na povrchu endoperídia, pričom šírka najväčších z nich spravidla nepresahuje 40-45µ. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol.. 1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 5 druhov.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum, Geastrum marginatum a Geastrum dolomiticum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum a Geastrumm dolomiticum. Gastrum minimum ako druh zanikne.. Znakom druhu Geastrum marginatum je prítomnosť bipyramidálnych kryštálov oxalátu vápenatého na povrchu endoperídia, pričom šírka najväčších z nich spravidla nepresahuje 40-45µ. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol..


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.09.2023 17:49

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Geastrum granulosum, Geastrum dolomiticum.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 4 druhy.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum a Geastrum marginatum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum. Geastrum minimum ako druh zanikne.. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol.. 1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 5 druhov.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum, Geastrum marginatum a Geastrum dolomiticum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum a Geastrumm dolomiticum. Gastrum minimum ako druh zanikne.. Znakom Geastrum marginatum druhu je prítomnosť prítomnosť bipyramidálnych kryštálov oxalátu vápenatého na povrchu endoperídia, pričom šírka najväčších z nich spravidla nepresahuje 40-45µ. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol..

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 10.02.2020 15:25

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1hviezdovka malá 1hviezdovka


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 20.01.2020 20:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1hviezdovka 1hviezdovka malá

Český názov:

Old VersionNew Version
1hvězdovka 1hviezdovka maličká

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Najnovšie sa Geastrum minimum rozpadlo najmenej na 4 druhy.. G. austrominimum, G. calceum, Geastrum granulosum a Geastrum marginatum. V Európe by to mali byť Geastrum granulosum a Geastrum marginatum. Geastrum minimum ako druh zanikne.. Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) J. C. Zamora a kol..


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 24.10.2017 23:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1hviezdovka

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Vittad.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1514564


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 24.10.2017 23:33

Geastrum marginatum
hvězdovka