Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria polysticta »

História popisu - Verrucaria polysticta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.01.2018 19:13

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, hrubý až 1 mm, striebro šedý, popraskaný na areoly, ktoré sú výrazne ohraničené Prothallus: čierny Apothecia: perithecia početné zanorené Reakcie: negatívne Substrát: na vápencoch, niekedy spočiatku parazituje na Circinaria calcarea a Verrucaria nigrescens Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2519 http://lichens.fathost4.com/verrucaria-polysticta-borrer-1834-1820/


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 17.01.2018 18:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 20.10.2017 08:11

Verrucaria polysticta Borrer