Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe citrinovirens »

História popisu - Hygrocybe citrinovirens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:12

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 1200


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 18.09.2019 22:09

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podobnou je Hygrocybe chlorophana, tá je však menšia, nemá výrazne biele lupene. Tiež je podobná Hygrocybe acutoconica, tá má však vláknitý hlúbik a niekedy oranžovejšie plodnice. Hygrocybe intermedia je tvarovo podobná, rastie v rovnakej dobe, ale je viac oranžová, či až červená, taktiež má vláknitý hlúbik. Hygrocybe aurantiosplendens má vlhký až klzký klobúk. 1Podobnou je Hygrocybe chlorophana, tá je však menšia, nemá výrazne biele lupene, nemá výrazne kužeľovitý klobúk, je slizká, vlhká, lepkavá v závislosti od počasia. Tiež je podobná Hygrocybe acutoconica, tá má však vláknitý hlúbik a niekedy oranžovejšie plodnice. Hygrocybe intermedia je tvarovo podobná, rastie v rovnakej dobe, ale je viac oranžová, či až červená, taktiež má vláknitý hlúbik. Hygrocybe aurantiosplendens má vlhký až klzký klobúk.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 19.02.2019 09:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus citrinovirens (J.E. Lange) Konrad & Maubl. Camarophyllus citrinovirens J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 4): 20 (1923) Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff., Ber. bayer. bot. Ges. 27: 222 (1947) var. citrinovirens Godfrinia citrinovirens (J.E. Lange) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 65 (1958) Hygrophorus obrusseus sensu NCL (1960); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005) Hygrocybe cystidiata sensu NCL (1960); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005) Hygrocybe brevispora F.H. Møller, Fungi of the Faeröes, Part I: Basidiomyceten: 142 (1945) Godfrinia brevispora (F.H. Møller) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 65 (1958) Hygrophorus brevisporus (F.H. Møller) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 176 (1960) 1<b>Camarophyllus citrinovirens</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Godfrinia brevispora</b> <b>(F.H. M&#248;ller) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 65 (1958)<br><b>Godfrinia citrinovirens</b> <b>(J.E. Lange) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 65 (1958)<br><b>Hygrocybe brevispora</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Fungi of the Faer&#246;es</i>, Part I: Basidiomyceten: 142 (1945)<br><br><b>Hygrophorus brevisporus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 176 (1960)<br><b>Hygrophorus citrinovirens</b> <b>(J.E. Lange) Konrad &amp; Maubl.</b><br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1438463


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 16:43

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podobnou je Hygrocybe chlorophana, tá je však menšia, nemá výrazne biele lupene. Tiež je podobná Hygrocybe acutoconica, tá má však vláknitý hlúbik a niekedy oranžovejšie plodnice. 1Podobnou je Hygrocybe chlorophana, tá je však menšia, nemá výrazne biele lupene. Tiež je podobná Hygrocybe acutoconica, tá má však vláknitý hlúbik a niekedy oranžovejšie plodnice. Hygrocybe intermedia je tvarovo podobná, rastie v rovnakej dobe, ale je viac oranžová, či až červená, taktiež má vláknitý hlúbik. Hygrocybe aurantiosplendens má vlhký až klzký klobúk.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 15:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe brevispora, Hygrophorus brevispora, Hygrophorus citrinovirens 1Hygrophorus citrinovirens (J.E. Lange) Konrad & Maubl. Camarophyllus citrinovirens J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 4): 20 (1923) Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff., Ber. bayer. bot. Ges. 27: 222 (1947) var. citrinovirens Godfrinia citrinovirens (J.E. Lange) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 65 (1958) Hygrophorus obrusseus sensu NCL (1960); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005) Hygrocybe cystidiata sensu NCL (1960); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005) Hygrocybe brevispora F.H. Møller, Fungi of the Faeröes, Part I: Basidiomyceten: 142 (1945) Godfrinia brevispora (F.H. Møller) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 65 (1958) Hygrophorus brevisporus (F.H. Møller) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 176 (1960)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Široký 2-5(8)cm, zamlada kužeľovitý, neskôr rozprestretý s vypuklým hrboľom, okraj nepravideľne laločnatý, povrch jemne lúčovito vláknitý,alebo šupinkatý pozdĺž okraja, suchý, krehký. Farba je sírovožltá so zelenkastými odtieňmi často 1Široký maximálne 100mm, zamlada kužeľovitý, neskôr rozprestretý s vypuklým hrboľom, okraj nepravideľne laločnatý, povrch jemne lúčovito vláknitý alebo šupinkatý pozdĺž okraja, suchý, krehký. Farba je sírovožltá, často s olivovo zelenkastými odtieňmi.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú husté, voľné a iba zúbkom zbiehavé niekedy, v mladosti biele, neskôr žĺtkastozelenkasté. 1Lupene sú voľné a niekedy zúbkom zbiehavé, sú často biele, občas jemne žltobiele.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Rozmery 5-13 × 0,5-1 cm, často pozdĺžne stlačený, dole zúžený, vláknity, suchý a dutý. Farba je citrónovožltá so zelenkastými odtieňmi, dole belavý. 1Výška môže byť maximálne 130mm, šírka hlúbika aj 15mm, často pozdĺžne stlačený, dole zúžený, vláknitý, suchý a dutý. Farba je citrónovožltá so zelenkastými odtieňmi, dole belavý.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Biely. 1Biely

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobnou je Hygrocybe chlorophana, tá je však menšia, nemá výrazne biele lupene. Tiež je podobná Hygrocybe acutoconica, tá má však vláknitý hlúbik a niekedy oranžovejšie plodnice.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na nehnojených prirodzených lúkach, ale i na okrajoch ihličnatých a zmiešaných lesov. 1Rastie na nehnojených prirodzených lúkach, ale i na okrajoch ihličnatých a zmiešaných lesov. Rastie aj na lúkach spásaných hovädzím dobytkom, kosených, či nekosených lúkach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Rastie pomerne skoro, kedy sa objavuje na lokalitách ako jedna z prvých lúčnic.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 08.01.2008 13:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1Voskovka žlutozelená 1voskovka sírožlutá


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 14:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Voskovka žlutozelená


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 19.10.2007 15:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(J.E. Lange) Jul. Schäff.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrocybe brevispora, Hygrophorus brevispora, Hygrophorus citrinovirens

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Široký 2-5(8)cm, zamlada kužeľovitý, neskôr rozprestretý s vypuklým hrboľom, okraj nepravideľne laločnatý, povrch jemne lúčovito vláknitý,alebo šupinkatý pozdĺž okraja, suchý, krehký. Farba je sírovožltá so zelenkastými odtieňmi často

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú husté, voľné a iba zúbkom zbiehavé niekedy, v mladosti biele, neskôr žĺtkastozelenkasté.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Rozmery 5-13 × 0,5-1 cm, často pozdĺžne stlačený, dole zúžený, vláknity, suchý a dutý. Farba je citrónovožltá so zelenkastými odtieňmi, dole belavý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez vône a s neutrálnou chuťou, belavá, krehká.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na nehnojených prirodzených lúkach, ale i na okrajoch ihličnatých a zmiešaných lesov.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 29.01.2002 00:00

Lúčnica sírovožltá

Hygrocybe citrinovirens