Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Oenanthe silaifolia »

História popisu - Oenanthe silaifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.07.2017 16:41

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Oenanthe fistulosa, Oenanthe stenoloba, Oenanthe silaifolia subsp. hungarica, Phellandrium aquaticum L.  1Oenanthe fistulosa, Oenanthe stenoloba, Oenanthe silaifolia subsp. hungarica, {10341}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.07.2017 16:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1M. Bieb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Oenanthe media Burnat; Oenanthe biebersteinii Simon, nom. illeg.; Oenanthe brevisecta (Simon) A. W. Hill; Oenanthe divaricata (Simon) A. W. Hill; Oenanthe grandisecta (Simon) A. W. Hill; Oenanthe longifoliolata Schischk.; Oenanthe media Griseb.; Oenanthe montana (Simon) A. W. Hill, nom. illeg.; Oenanthe peucedanifolia var. silaifolia (M. Bieb.) Rouy; Phellandrium lobelii Bubani

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Oenanthe fistulosa, O. stenoloba, O. silaifolia subsp. hungarica, Phellandrium aquaticum L.  1Oenanthe fistulosa, Oenanthe stenoloba, Oenanthe silaifolia subsp. hungarica, Phellandrium aquaticum L.

Význam:

Old VersionNew Version
1ohrozený druh (EN) Zákonom chránený V ČR vyhynulý druh (A1) 1ohrozený druh v kategorii zraniteľný(VU) Zákonom chránený V ČR vyhynulý druh (A1).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
140325 10


Úvodné znenie

Publikoval: Božka Skolozdrovic
Dátum: 15.07.2017 18:55

halucha siličkolistá

Oenanthe silaifolia
halucha koromáčolistá

Chránená huba
Výskyt: IV. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Zaradenie : Papraďorasty a semenné rastliny
Ide o trvalú sivozelenú rastlinu, dosahujúcu výsku 20-100cm, s dlhovajčitými až 30 cm dlhými listami, širokými do 10 cm, so súborom terminálne usporiadaných, okolíkatých, bielych, niekdy načervenalých kvetov.

Výskyt:

Submediterálny druh vyskytujúci sa od Portugalska po Balkán, na Slovensku sa vyskytuje na Zahorí, v poddunajskej a východoslovenskej nížine. V ČR sa povazuje za vyhynutý druh.
Rastie na vlhkých lúkach a v presvetlených lesoch. Tiež po okrajoch jazier s ťažšou a na živiny bohatou pôdou.

Význam:

ohrozený druh (EN) Zákonom chránený
V ČR vyhynulý druh (A1)

Podobné druhy:

Oenanthe fistulosa, O. stenoloba, O. silaifolia subsp. hungarica,
Phellandrium aquaticum L.