Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cerinomyces albosporus »

História popisu - Cerinomyces albosporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 29.05.2017 16:32

Cerinomyces albosporus Boidin & Gilles