Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hydnellum geogenium »

História popisu - Hydnellum geogenium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 27.04.2015 15:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1Hydnellum geogenium 1lošákovec sírožlutý


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 27.04.2015 15:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hydnellum geogenium

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Calodon geogenius</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 20 (1881)<br><b>Hydnum geogenium</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>9</b>: 131 (1852)<br><b>Hydnum sulfureum</b> <b>Saut.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>8</b>: 40 (1869)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1469494


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:55

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Banker


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 29.01.2002 00:00

jelenkovka sírovožltá

Hydnellum geogenium