Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Usnea barbata »

História popisu - Usnea barbata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.02.2018 12:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, previsnutý až 30 cm, hlavné konáriky bez kruhových štrbín, báza niekedy čierna bez červeného pigmentu, tuberculy niekedy početné Soralia: zrnité, obvykle početné Apothecia: chýbajú Reakcie: C-, K+ žlto červená, Pd+ oranžová, niekedy C, K-, Pd- Substrát: na konároch listnatých aj ihličnatých stromov v riedkych lesoch, horské oblasti Podobná Usnea dasopoga Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_U/Usnea_barbata.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 16:13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1408326


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 16:13

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen barbatus L. 1753 (basionym) 1Lichen barbatus L., Sp. pl. 2: 1155 (1753) (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1408326 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 07:51

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1408326


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 07:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lichen barbatus L. 1753 (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1408326 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 19:11

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 18.04.2017 07:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1provazovka vousatá


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 18.04.2017 07:58

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradatec obyčajný

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 18.04.2017 07:57

Usnea barbata (L.) F.H. Wigg.