Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe xanthomelas »

História popisu - Inocybe xanthomelas

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.07.2016 18:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vláknice


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 26.07.2016 18:14

vláknica

Inocybe xanthomelas Boursier & Kühner