Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella macrantha »

História popisu - Pilosella macrantha

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 10.10.2019 18:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Hieracium hoppeanum subsp. macranthum</em> <small>(Ten.) Nägeli &amp; Peter</small><br /> <em>Pilosella macrantha</em> <small>(Ten.) F.W. Schulz &amp; Sch. Bip.</small><br />  1<em>Hieracium leucopsilon</em> <small>Arv.-Touv.</small><br /> <em>Hieracium galaticum</em> <small>Freyn</small><br /> <em>Pilosella macrantha</em> <small>(Ten.) F.W. Schulz &amp; Sch. Bip.</small><br /> <em>Hieracium macranthum</em> <small>(Ten.) Ten.</small><br /> <em>Hieracium hoppeanum </em>subsp.<em> macranthum</em> <small>(Ten.) Nägeli &amp; Peter</small><br /> <em>Hieracium hoppeanum </em>subsp.<em> oolepium</em> <small>Nägeli &amp; Peter</small><br /> <em>Pilosella submacrolepis</em> <small>R.N. Shlyakov</small><br />

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Pilosella officinarum Pilosella hoppeana Pilosella pseudopilosella


Zmeny urobil: Václav Šedivý
Dátum: 06.08.2016 22:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hieracium macranthum 1Pilosella macrantha

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ten.) Ten. 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Název viz http://ibot.sav.sk/checklist/index.php?lang=sk&doc=result&id=18844.


Úvodné znenie

Publikoval: Václav Šedivý
Dátum: 25.07.2016 01:14

chlpánik veľkoúborový

Hieracium macranthum (Ten.) Ten.
jestřábník velkoúborný

Chránená huba
Výskyt: VI. - VII.