Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Soldanella minima »

História popisu - Soldanella minima

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.07.2016 06:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1soldanelka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1dřípatka

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Soldanella pusilla

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Alpský druh 1Alpský druh, roste zejména na vlhkých vápencových skalách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V Rakousku a Německu je zákonem chráněná.


Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 01.07.2016 17:15

Soldanella minima Hoppe

Chránená huba
Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Alpský druh