Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Apera spica-venti »

História popisu - Apera spica-venti

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.06.2016 21:38

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 19

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Polní plevel, také na narušených úhorech a ruderálních trávnících. Rozšířená v celé Evropě.


Úvodné znenie

Publikoval: Václav Šedivý
Dátum: 26.06.2016 23:53

metlička obyčajná

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
chundelka metlice