Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tremella aurantia »

História popisu - Tremella aurantia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.03.2017 16:59

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1micro 1macro


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 26.06.2016 23:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Dacrymyces aurantius</b> <b>(Schwein.) Farl.</b><br><b>Naematelia aurantia</b> <b>(Schwein.) Burt</b>, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i> <b>8</b>: 368 (1921)<br><br><b>Tremella orbicularis</b> <b>Retz.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i> <b>30</b>: 249 (1769)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1218255


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.06.2016 19:48

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Weinm. 1Schwein.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1217903 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.06.2016 19:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schwein. 1Weinm.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1217903


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.06.2016 19:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Weinm. 1Schwein.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1217903 10


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 10.06.2016 19:43

rôsolovka

Tremella aurantia Weinm.