Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Carex appropinquata »

História popisu - Carex appropinquata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 06.04.2024 14:14

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zraniteľný (VU). V ČR ohrožený druh (C3). 1Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zraniteľný (VU). V ČR silně ohrožený druh (C2).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.05.2016 18:25

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Carex paniculata 1{9939}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 30.05.2016 18:24

ostrica odchylná

Carex appropinquata Schum.
ostřice odchylná

Vzácna huba
Výskyt: V. - VI.

Výskyt:

Vlhké slatinné a rašelinné louky, břehy vodních toků, prameniště a olšiny na zásaditých půdách.

Význam:

Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zraniteľný (VU).
V ČR ohrožený druh (C3).

Podobné druhy:

Carex paniculata