Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Melampsora magnusiana »

História popisu - Melampsora magnusiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 17.05.2016 19:38

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 17.05.2016 19:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rez

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13


Úvodné znenie

Publikoval: Adam Polhorský
Dátum: 17.05.2016 19:38

hnedospórka

Melampsora magnusiana G.H. Wagner