Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hydropisphaera arenula »

História popisu - Hydropisphaera arenula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 28.12.2022 09:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Calonectria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Wollenw.</b>, <i>Phytopathology</i> <b>3</b>(1): 34 (1913)<br><b>Calonectria graminicola</b> <b>F. Stevens</b>, <i>Phytopathology</i> <b>3</b>(1): 34 (1913) <b><font color='#0000FF'>var. graminicola</font></b><br><b>Calonectria nivalis f. graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) W.C. Snyder &amp; H.N. Hansen</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>32</b>: 663 (1945)<br><b>Calonectria transiens</b> <b>Rehm</b>, <i>Hedwigia</i> <b>39</b>(4): 225 (1900)<br><b>Cucurbitaria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 460 (1898)<br><b>Cucurbitaria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 461 (1898)<br><b>Dialonectria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>(no. 64): 110 (1884)<br><b>Dialonectria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>(no. 64): 110 (1884)<br><b>Fusarium nivale f. graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) W.C. Snyder &amp; H.N. Hansen</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>32</b>: 662 (1945)<br><b>Nectria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 394 (1860)<br><b>Nectria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 394 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. arenula</font></b><br><b>Nectria arenula var. macrospora</b> <b>A. Pande &amp; V.G. Rao</b>, <i>Geobios</i>, New Rep. <b>7</b>(1): 50 (1988)<br><b>Nectria graminicola</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 376 (1859)<br><b>Nectria transiens</b> <b>(Rehm) Weese</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>9</b>(4): 424 (1911)<br><b>Nectriella graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Niessl</b>, in Rabenhorst, <i>Fungi europ. exsicc.</i>: no. 1652 (1873)<br><b>Sphaeria arenula</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>9</b>: 320 (1852) 1<b>Calonectria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Wollenw.</b>, <i>Phytopathology</i> <b>3</b>(1): 34 (1913)<br><b>Calonectria nivalis f. graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) W.C. Snyder &amp; H.N. Hansen</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>32</b>: 663 (1945)<br><b>Calonectria transiens</b> <b>Rehm</b>, <i>Hedwigia</i> <b>39</b>(4): 225 (1900)<br><b>Cucurbitaria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 460 (1898)<br><b>Cucurbitaria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 461 (1898)<br><b>Dialonectria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>(no. 64): 110 (1884)<br><b>Dialonectria graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>(no. 64): 110 (1884)<br><b>Fusarium nivale f. graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) W.C. Snyder &amp; H.N. Hansen</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>32</b>: 662 (1945)<br><b>Nectria arenula</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 394 (1860)<br><b>Nectria arenula var. macrospora</b> <b>A. Pande &amp; V.G. Rao</b>, <i>Geobios</i>, New Rep. <b>7</b>(1): 50 (1988)<br><b>Nectria graminicola</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 376 (1859)<br><b>Nectria transiens</b> <b>(Rehm) Weese</b>, in H&#246;hnel &amp; Weese, <i>Annls mycol.</i> <b>9</b>(4): 424 (1911)<br><b>Nectriella graminicola</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Niessl</b>, in Rabenhorst, <i>Fungi europ. exsicc.</i>: no. 1652 (1873)<br><b>Sphaeria arenula</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>9</b>: 320 (1852)


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 03.05.2016 18:37

-

Hydropisphaera arenula (Berk. & Broome) Rossman & Samuels