Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fomitopsis betulina »

História popisu - Fomitopsis betulina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 14.04.2017 23:07

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Piptoporus betulinus 1Fomitopsis betulina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) P. Karst. 1(Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Polyporus betulinus (Bull.)ex Fr.; Ungulina betulina (Bull.ex Fr.) Pat.; 1<b>Agarico-pulpa pseudoagaricon</b> <b>Paulet</b>, <i>Trait&#233; champ.</i> (Paris) <b>2</b>: 105 (1793)<br><b>Boletus betulinus</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris) <b>7</b>: tab. 312 (1788) [1787-88]<br><b>Boletus suberosus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): fig. 226 (1783)<br><b>Boletus suberosus</b> <b>Wulfen</b>, in Jacquin, <i>Collnea bot.</i> <b>1</b>(2): 344 (1787) [1786]<br><b>Fomes betulinus</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Bull. soc. Hist. nat. Autun</i> <b>3</b>: 165 (1890)<br><b>Piptoporus betulinus</b> <b>(Bull.) P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>3</b>(no. 9): 17 (1881)<br><b>Placodes betulinus</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 396 (1888)<br><b>Polyporus betulinus</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 127 (1815)<br><b>Ungularia betulina</b> <b>(Bull.) L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>: 668 (1916)<br><b>Ungulina betulina</b> <b>(Bull.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1812646


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 19:57

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.ex Fr.) P.Karst. 1(Bull.) P. Karst.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.06.2006 07:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.ex Fr.) P.Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Polyporus betulinus (Bull.)ex Fr.; Ungulina betulina (Bull.ex Fr.) Pat.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 15.06.2004 15:50

Brezovník obyčajný

Piptoporus betulinus
Březovník obecný

Nejedlá huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú jednoročné, bodove alebo malou plochou prirastené na substrát.


Klobúk má 80-200 mm v priemere a je 20-60 mm hrubý, okrúhly alebo obličkovitého tvaru, klenutý či plochý, holý, hladký, na povrchu pokrytý tenkou hnedastou, sivohnedou až belavou pokožkou, ktorá sa zo starších exemplárov v kúštikoch olupuje. Okraj klobúka je zaoblený a podvinutý.

Plodná časť:

Rúrky sú jednovrstvové, 2-8 mm dlhé, v starobe sa dajú od tramy klobúka ľahko oddeliť. Póry sú okrúhle, veľmi malé, 0,15-0,30 mm v priemere, belavé alebo jemne sivasté.

Dužina:

Dužina v klobúku je za mladi šťavnato mäsitá, na priereze akoby mramorovaná, neskôr býva suchá, korkovitá, biela alebo iba trochu žltkastá; chuť a vôňu má kyslastú.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Brezovník obyčajný rastie v lete a v jeseni na kmeňoch rozličných druhov briez. Na inej drevine sa dosiaľ ešte nenašiel. Je rozšírený v celom miernom pásme severnej pologule a nachádza sa všade tam, kde rastú brezy. U nás je veľmi hojný.

Význam:

Mladé plodnice, kým sú ešte šťavnaté, dajú sa jesť. Avšak v čase, keď sa vyskytuje brezovník obyčajný, rastie toľko iných dobrých húb, ktoré celkom oprávnene uprednostníme. Má predovšetkým fytopatologický význam, lebo napáda živé i odumreté brezy a spôsobuje intenzívnu červenkastú hnilobu dreva. Drevo napadnuté touto hnilobou je také krehké, že ho môžeme rozdrviť medzi prstami na jemný prášok. V severnejších oblastiach Európy, kde sú súvislé porasty brezy, zapríčiňuje brezovník obyčajný veľké škody.