Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tulostoma cyclophorum »

História popisu - Tulostoma cyclophorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 14.02.2016 09:51

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Priemer perídia je najčastejšie 12-15mm, exoperídium je membránové, jeho vonkajšia strana je špinavo hnedá a vnútorná biela. Odlupuje sa vo veľkých kusoch, ktoré sú šasto ešte spodnou stranou prichytené k endoperídiu. Endoperídium je hnedasté, nie je hladké ale je páperisté až drobne bradavičnaté čpo spôsobujú mycosclereidy na povrchu a v štruktúre exoperídia. Peristóm je jasne definovaný, okrúhly, brvitý a často tmavší ako endoperídium.  1Priemer perídia je najčastejšie 12-15mm, exoperídium je membránové, jeho vonkajšia strana je špinavo hnedá a vnútorná biela. Odlupuje sa vo veľkých kusoch, ktoré sú často ešte spodnou stranou prichytené k endoperídiu, čím medzi exo a enoperídiom vzniká viditeľná škára. Endoperídium je hnedasté, nie je hladké ale je páperisté až drobne bradavičnaté čo spôsobujú mycosclereidy na povrchu a v štruktúre endoperídia. Peristóm je jasne definovaný, okrúhly, brvitý a často tmavší ako endoperídium.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 13.02.2016 17:35

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Priemer perídia je najčastejšie 12-15mm, exoperídium je membránové, jeho vonkajšia strana je špinavo hnedá a vnútorná biela. Odlupuje sa vo veľkých kusoch, ktoré sú šasto ešte spodnou stranou prichytené k endoperídiu. Endoperídium je hnedasté, nie je hladké ale je páperisté až drobne bradavičnaté čpo spôsobujú mycosclereidy na povrchu a v štruktúre exoperídia. Peristóm je jasne definovaný, okrúhly, brvitý a často tmavší ako endoperídium.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy sú pomerne drobné, cca 3-4,5 x 3-4µ, jemne bradavičnaté, dôležitým ale ťažko viditeľným znakom je ich zrastanie do kosáčikovitých "rebier". Kapilícium je v septách žlté až žlto-hnedé a septá bývajú zhrubnuté, niekedy aj na dvojnásobok priemeru kapilícia.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Kombinácia jasne membránového exoperídia, dobre definovaného brvitého peristómu, jemne bradavičnatej ornamentiky zrastajúcej do "kosáčikov" na relatívne malých výtrusoch a prítomnosť mycosclereidov na a v endoperídiu dobre definujú tento druh.


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 09.02.2016 07:12

stopkovec

Tulostoma cyclophorum Lloyd
palečka

Vzácna huba