Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lamprospora dictydiola »

História popisu - Lamprospora dictydiola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 27.11.2015 12:28

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na machoch Tortula muralis, Aloina spp.


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 24.11.2015 17:58

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lamprospora crouanii 1Lamprospora dictydiola

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Cooke) Seaver 1Boud.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Ascobolus miniatus</b> <b>P. Crouan &amp; H. Crouan</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>10</b>: 197 (1858)<br><b>Barlaea crouanii</b> <b>(Cooke) Massee</b><br><b>Barlaea miniata</b> <b>(De Not.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 111 (1889)<br><b>Barlaeina miniata</b> <b>(De Not.) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 140 (1910)<br><b>Crouania crouanii</b> <b>(Cooke) Lambotte</b> [as '<i>crouani</i>'], <i>M&#233;m. Soc. roy. Sci. Li&#232;ge</i>, S&#233;rie 2 <b>14</b>: 319 (prepr.) (1887) [1888]<br><b>Crouania miniata</b> <b>(De Not.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 320 (1870) [1869-70]<br><b>Humaria crouanii</b> <b>(Cooke) Qu&#233;l.</b> [as '<i>crouani</i>'], <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 288 (1886)<br><b>Lamprospora crouanii</b> <b>(Cooke) Seaver</b>, <i>Mycologia</i> <b>6</b>(1): 8 (1914) <b><font color='#0000FF'>f. crouanii</font></b><br><b>Lamprospora crouanii f. magnihyphosa</b> <b>J. Moravec</b>, (1969)<br><b>Lamprospora miniata</b> <b>De Not.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(5): 388 (1864) [1863]<br><b>Lamprospora miniata</b> <b>De Not.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(5): 388 (1864) [1863] <b><font color='#0000FF'>f. miniata</font></b><br><b>Lamprospora miniata f. parvispora</b> <b>Benkert</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>53</b>(2): 232 (1987)<br><b>Lamprospora miniata</b> <b>De Not.</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>1</b>(5): 388 (1864) [1863] <b><font color='#0000FF'>var. miniata</font></b><br><b>Lamprospora miniata var. parvispora</b> <b>Benkert</b>, <i>Micologia 2000</i> (Trento): 51 (2000)<br><b>Lamprospora miniata var. ratisbonensis</b> <b>Benkert</b>, <i>Micologia 2000</i> (Trento): 53 (2000)<br><b>Octospora miniata</b> <b>(De Not.) Caillet &amp; Moyne</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>96</b>(2): 195 (1980)<br><b>Peziza crouanii</b> <b>Cooke</b> [as '<i>crouani</i>'], <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London): fig. 5, fig. 17 (1875)<br> 1<b>Barlaeina dictydiola</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 139 (1910)<br><b>Octospora dictydiola</b> <b>(Boud.) Caillet &amp; Moyne</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>96</b>(2): 191 (1980)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1356889 1195482


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 24.11.2015 16:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1lesklospórka

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 111

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 12

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Juraj Hermann
Dátum: 24.11.2015 16:50

Lamprospora crouanii (Cooke) Seaver