Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum quadrifidum »

História popisu - Geastrum quadrifidum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 30.11.2015 11:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Geastrum minus</b> <b>(Pers.) G. Cunn.</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Proc. Linn. Soc. N.S.W.</i> <b>50</b>: 81 (1926)<br><b>Geastrum quadrifidum var. majus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 79 (1805)<br><b>Geastrum quadrifidum var. minus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801)<br><b>Geastrum quadrifidum</b> <b>DC. ex Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. quadrifidum</font></b><br><b>Geastrum quadrifidum var. sabulosum</b> <b>V.J. Stan&#283;k</b>,: 439, 794 (1958) 1<b>Geastrum minus</b> <b>(Pers.) G. Cunn.</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Proc. Linn. Soc. N.S.W.</i> <b>50</b>(2): 81 (1926)<br><b>Geastrum quadrifidum var. majus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 79 (1805)<br><b>Geastrum quadrifidum var. minus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801)<br><b>Geastrum quadrifidum</b> <b>DC. ex Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. quadrifidum</font></b><br><b>Geastrum quadrifidum var. sabulosum</b> <b>V.J. Stan&#283;k</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 439, 794 (1958)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1houba se nejdříve vyvíjí pod zemí a je zcela kulovitá. Při podzemním růstu a vývoji sterilní část, tzv. exoperidie nejdříve kryje a chrání celým svým povrchem teřich, který uvnitř nese výtrusy. S postupnou maturací se plodnice dostává na povrch a exoperidie rozpraskává nejčastěji na 4 cípy. Tyto cípy jsou pevně spojeny s půdou pomocí hnízda, složeného ze směsi mycelia a substrátu. S dalším růstem plodnice se tyto cípy vztyčují a teřich, který je nejdříve kulatý, se protahuje do oválného až vejčitého tvaru a dozrávají v něm výtrusy. Na jeho samém vrcholu je ústí (peristom) – místo, kudy se výtrusy dostávají z teřichu ven. Cípy, které vznikly rozpraskáním exoperidie, jsou 15 – 50 mm vysoké a 15 – 30 mm široké. Jsou 4, někdy jich je i 5 a jsou pokryty dužnatou vrstvou, která je v mládí bledá a vitální, později šedě okrová, vysychá a praská. U nejstarších a suchých plodnic je tmavě hnědá. Teřich – plodná část je 5 – 15 mm široká, nejdříve zcela kulovitá, později oválná až vejčitá, bilaterálně mírně zploštělá, šedohnědá až šedomodrá, ojíněná, na apikální části se světlejším kuželovitým peristomem. Bazální část teřichu přisedá krátkým tlustým krčkem ke spojené části jednotlivých cípů. Uvnitř teřichu je fertilní plsť, která nese výtrusnice s výtrusy.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1tmavě hnědý

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy jsou 5 – 6,5 µm velké

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1s ohledem na ekologii a habitus se jedná o nezaměnitelný druh.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1roste většinou roztroušeně, ale skupinovitě pod smrky ztepilými (Picea abies); staré plodnice můžeme najít po celý rok, některé mohou být i starší, neboť nepodléhají tak rychle rozkladným procesům jako např. kloboukaté houby.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1všechny hvězdovky jsou nejedlé a jsou to okrasy našich lesů, pastvin, stepí apod., proto by se neměly ničit, naopak by se měly ochraňovat.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.01.2015 22:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geastrum minus</b> <b>(Pers.) G. Cunn.</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Proc. Linn. Soc. N.S.W.</i> <b>50</b>: 81 (1926)<br><b>Geastrum quadrifidum var. majus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 79 (1805)<br><b>Geastrum quadrifidum var. minus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801)<br><b>Geastrum quadrifidum</b> <b>DC. ex Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 133 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. quadrifidum</font></b><br><b>Geastrum quadrifidum var. sabulosum</b> <b>V.J. Stan&#283;k</b>,: 439, 794 (1958)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ottova encyklopedie hub 2014 Slovenský název hviezdovka štvorramenná

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1165809


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1DC. ex Pers.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

hviezdovka štvorcípová

Geastrum quadrifidum
hvězdovka smrková