Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum hungaricum »

História popisu - Geastrum hungaricum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:04

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 1200


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.01.2015 21:54

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ottova encyklopedie hub 2014 Slovenský název hviezdovka uhorská.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1537420


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Hollós


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

hviezdovka maďarská

Geastrum hungaricum
hvězdovka uherská