Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria rubripermanens »

História popisu - Ramaria rubripermanens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 15.06.2015 19:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1strapačka 1strapačka menlivá


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 11.06.2015 18:10

strapačka

Ramaria rubripermanens Marr & D.E. Stuntz

Vzácna huba