Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodia labyrinthica »

História popisu - Antrodia labyrinthica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.03.2022 11:04

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1trúdnikovček Kmeťov 1trúdnikovček labyrintický

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Neoantrodia kmetii 1Antrodia labyrinthica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vlasák) Audet 1(Bernicchia & Ryvarden) Melo & Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Antrodia kmetii</b> <b>Vlas&#225;k</b>, <i>Cryptog. Mycol.</i> <b>34</b>(3): 206 (2013) 1<b>Fomitopsis labyrinthica</b> <b>Bernicchia &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycol. helv.</i> <b>8</b>(2): 6 (1996)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1552859 1553412


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.05.2021 16:12

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Antrodia kmetii 1Neoantrodia kmetii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Vlasák) Audet

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Antrodia kmetii</b> <b>Vlas&#225;k</b>, <i>Cryptog. Mycol.</i> <b>34</b>(3): 206 (2013)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1552859


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 11.10.2019 15:23

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podľa najnovších poznatkov bol už tento druh v Európe opísaný pod názvom Antrodia labyrinthica. 1Tento druh bol nedávno molekulárne odlíšený od Antrodia variiformis, vyskytujúceho sa v Amerike. Avšak podľa najnovších poznatkov bol už tento druh v Európe opísaný pod názvom Antrodia labyrinthica.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 11.10.2019 15:20

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podľa najnovších poznatkov bol už tento druh v Európe opísaný pod názvom Antrodia labyrinthica.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 12.03.2015 15:26

trúdnikovček Kmeťov

Antrodia kmetii

Vzácna huba
Výskyt: I. - XII.

Výskyt:

Vzácne na mŕtvom dreve ihličnanov v počiatočnom štádiu rozkladu, zvlášť jedlí.