Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe constrictospora »

História popisu - Hygrocybe constrictospora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 19.02.2019 06:56

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica 1lúčnica zaškrtenovýtrusná


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 03.02.2019 11:31

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica zaškrtenovýtrusná 1lúčnica


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 02.02.2019 21:59

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Široký maximálne do 40mm, v mladosti polguľovitý, neskôr klenutý, až takmer plochý, občas môže byť v strede stlačený. Farba klobúčika je šarlátovo červená, červená, oranžová, oranžovočervená, pri sušení je plodnička žltá. Povrch je suchý, pri mladých plodničkách jemne vlhký.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú obyčajne široko pripojené, niekedy najmä u starších plodníc môžu byť zbiehavé lupene. Lupene sú svetlejšie ako klobúčik.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Vysoký maximálne do 60mm, často je však veľmi tenký len pár mm široký, je valcovitý. Farba je svetlo oranžová, oranžová, žltá. Povrch je hladký, matný a suchý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez výraznej vôni alebo chuti.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobná je Hygrocybe insipida a Hygrocybe ceracea, tieto dva druhy však majú klzký klobúk, Hygrocybe ceracea je celá žltá a Hygrocybe insipida má aj vlhký, či klzký hlúbik. Spoľahlivejšia identifikácia je najmä však podľa tvaru výtrusov, kedy Hygrocybe constrictospora má až nad 50% výtrusov v strede zaškrtených (tvar osmičky), Hygrocybe insipida má 20% a menej percent výtrusov v strede zaškrtených.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na kosených lúkach, či nekosených.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Pravdepodobne často chybne zamieňaný druh za iné druhy lúčnic.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 02.02.2019 20:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica 1lúčnica zaškrtenovýtrusná

Český názov:

Old VersionNew Version
1voskovka 1voskovka zaškrcená

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 16.02.2015 15:55

lúčnica

Hygrocybe constrictospora Arnolds
voskovka