Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arum italicum »

História popisu - Arum italicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.01.2015 10:45

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Arum alpinum 1{7637}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 06.01.2015 10:44

áron

Arum italicum Mill.
árón italský


Výskyt: IV. - V.

Výskyt:

Světlé lesy, křoviny, sady.
Původně středomořský druh, zplanělý roste hojně i v Anglii.

Význam:

Okrasná rostlina pěstovaná v zahradách po celém světě.

Podobné druhy:

Arum alpinum