Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Patellaria atrata »

História popisu - Patellaria atrata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 15.02.2015 21:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1miskovka černavá


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 04.01.2015 15:57

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 04.01.2015 15:19

patelária tmavá

Patellaria atrata (Hedw.) Fr.