Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fomitopsis officinalis »

História popisu - Fomitopsis officinalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:03

Cena:

Old VersionNew Version
1106 1300


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.08.2020 10:51

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vill.) Bondartsev & Singer (1941) 1(Vill.) Bondartsev & Singer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricum officinale (Vill.) Donk, Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 74(1): 26 (1971) Boletus agaricum Pollini, Flora veronensis, III: 613 (1824) Boletus laricis F. Rubel, in Jacquin, Misc. austriac. 1: 172 (1778) Boletus officinalis Vill., Hist. pl. Dauphiné 3: 1041 (1789) Boletus officinalis (Vill.) Batsch, Elench. fung. (Halle): 111 (1783) Boletus purgans J.F. Gmel., Systema Naturae 2: 1436 (1792) Cladomeris officinalis (Vill.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 168 (1886) Fomes fuscatus Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 666 (1916) Fomes officinalis (Vill.) Bres., Iconographia Mycologica 20 (1931) Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar 1957 Piptoporus officinalis (Vill.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 45 (1882) Polyporus officinalis (Vill.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 365 (1821) Ungulina officinalis (Vill.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 103 (1900) 1<b>Agaricum officinale</b> <b>(Vill.) Donk</b>, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i>, Ser. C, Biol. Med. Sci. <b>74</b>(1): 26 (1971)<br><b>Boletus agaricum</b> <b>Pollini</b>, <i>Flora veronensis</i> <b>3</b>: 613 (1824)<br><b>Boletus laricis</b> <b>F. Rubel</b>, in Jacquin, <i>Miscell. austriac.</i> <b>1</b>: 172 (1778)<br><b>Boletus officinalis</b> <b>Vill.</b>, <i>Hist. pl. Dauphin&#233;</i> <b>3</b>(2): 1041 (1788)<br><b>Boletus purgans</b> <b>J.F. Gmel.</b>, <i>Syst. Nat.</i>, Edn 13 <b>2</b>(2): 1436 (1792)<br><b>Cladomeris officinalis</b> <b>(Vill.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 168 (1886)<br><b>Fomes fuscatus</b> <b>L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>(10): 666 (1916)<br><b>Fomes laricis</b> <b>(F. Rubel) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>30</b>(4): 230 (1903)<br><b>Fomes officinalis</b> <b>(Vill.) Bres.</b>, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>20</b>: 989 (1931)<br><b>Laricifomes officinalis</b> <b>(Vill.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>11</b>(3): 158 (1957)<br><b>Piptoporus officinalis</b> <b>(Vill.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 45 (1882)<br><b>Polyporus officinalis</b> <b>(Vill.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 365 (1821)<br><b>Ungulina officinalis</b> <b>(Vill.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1297501


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 22.11.2012 11:02

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Laricifomes officinalis 1Fomitopsis officinalis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vill.) Kotl. & Pouzar 1(Vill.) Bondartsev & Singer (1941)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricum officinale (Vill.) Donk, Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 74(1): 26 (1971) Boletus agaricum Pollini, Flora veronensis, III: 613 (1824) Boletus laricis F. Rubel, in Jacquin, Misc. austriac. 1: 172 (1778) Boletus officinalis Vill., Hist. pl. Dauphiné 3: 1041 (1789) Boletus officinalis (Vill.) Batsch, Elench. fung. (Halle): 111 (1783) Boletus purgans J.F. Gmel., Systema Naturae 2: 1436 (1792) Cladomeris officinalis (Vill.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 168 (1886) Fomes fuscatus Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 666 (1916) Fomes officinalis (Vill.) Bres., Iconographia Mycologica 20 (1931) Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 55 (1941) Piptoporus officinalis (Vill.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 45 (1882) Polyporus officinalis (Vill.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 365 (1821) Ungulina officinalis (Vill.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 103 (1900) 1Agaricum officinale (Vill.) Donk, Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 74(1): 26 (1971) Boletus agaricum Pollini, Flora veronensis, III: 613 (1824) Boletus laricis F. Rubel, in Jacquin, Misc. austriac. 1: 172 (1778) Boletus officinalis Vill., Hist. pl. Dauphiné 3: 1041 (1789) Boletus officinalis (Vill.) Batsch, Elench. fung. (Halle): 111 (1783) Boletus purgans J.F. Gmel., Systema Naturae 2: 1436 (1792) Cladomeris officinalis (Vill.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 168 (1886) Fomes fuscatus Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 666 (1916) Fomes officinalis (Vill.) Bres., Iconographia Mycologica 20 (1931) Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar 1957 Piptoporus officinalis (Vill.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 45 (1882) Polyporus officinalis (Vill.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 365 (1821) Ungulina officinalis (Vill.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 103 (1900)

Cena:

Old VersionNew Version
176 1106

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 22:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vill.) Kotl. & Pouzar (1957) 1(Vill.) Kotl. & Pouzar


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 31.10.2009 22:42

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie ako parazit na kmeňoch hlavne smrekovcov, výnimočne na iných ihličnatých stromoch. Biotop: [152721]. 1Rastie ako parazit na kmeňoch hlavne smrekovcov, výnimočne na iných ihličnatých stromoch. Biotop na obrázku [152721].


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 13.05.2009 12:55

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie ako parazit na kmeňoch hlavne smrekovcov, výnimočne na iných ihličnatých stromoch. 1Rastie ako parazit na kmeňoch hlavne smrekovcov, výnimočne na iných ihličnatých stromoch. Biotop: [152721].


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2008 07:56

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Fomitopsis officinalis 1Laricifomes officinalis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vill.) Bondartsev et Singer 1(Vill.) Kotl. & Pouzar (1957)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar 1Agaricum officinale (Vill.) Donk, Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 74(1): 26 (1971) Boletus agaricum Pollini, Flora veronensis, III: 613 (1824) Boletus laricis F. Rubel, in Jacquin, Misc. austriac. 1: 172 (1778) Boletus officinalis Vill., Hist. pl. Dauphiné 3: 1041 (1789) Boletus officinalis (Vill.) Batsch, Elench. fung. (Halle): 111 (1783) Boletus purgans J.F. Gmel., Systema Naturae 2: 1436 (1792) Cladomeris officinalis (Vill.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 168 (1886) Fomes fuscatus Lázaro Ibiza, Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14: 666 (1916) Fomes officinalis (Vill.) Bres., Iconographia Mycologica 20 (1931) Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 55 (1941) Piptoporus officinalis (Vill.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 45 (1882) Polyporus officinalis (Vill.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 365 (1821) Ungulina officinalis (Vill.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 103 (1900)

Cena:

Old VersionNew Version
12300 176


Zmeny urobil:
Dátum: 23.11.2007 09:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Verpáník lékařský


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 08.10.2007 20:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Vill.) Bondartsev et Singer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Laricifomes officinalis  1Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie hlavne na kmeňoch smrekovcov, výnimočne iných ihličnatých stromov. 1Rastie ako parazit na kmeňoch hlavne smrekovcov, výnimočne na iných ihličnatých stromoch.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 08.10.2007 14:46

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Raastie hlavne na kmeňoch smrekovcov, výnimočne iných ihličnatých stromov. 1Rastie hlavne na kmeňoch smrekovcov, výnimočne iných ihličnatých stromov.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 08.10.2007 14:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Laricifomes officinalis

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Dužina je typicky veľmi horká.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Raastie hlavne na kmeňoch smrekovcov, výnimočne iných ihličnatých stromov.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.03.2003 12:58

Práchnovček lekársky

Fomitopsis officinalis

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 2300 EUR