Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Flavocetraria cucullata »

História popisu - Flavocetraria cucullata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 18:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Allocetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Randlane &amp; Saag</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>44</b>(2): 492 (1992)<br><b>Cetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 293 (1803)<br><b>Lichen cucullatus</b> <b>Bellardi</b>, <i>Osservaz. Bot.</i> <b>1</b>: 54 (1788)<br><b>Lobaria cucullata</b> <b>(Bellardi) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 143 (1796) [1795]<br><b>Parmelia cucullata</b> <b>(Bellardi) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 (1827)<br><b>Physcia cucullata</b> <b>(Bellardi) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 399 (1805)<br><b>Platysma cucullatum</b> <b>(Bellardi) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>3</b>(no. 3): 17 (1801) 1<b>Allocetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Randlane &amp; Saag</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>44</b>(2): 492 (1992)<br><b>Cetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 293 (1803)<br><b>Cetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 293 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. cucullata</font></b><br><b>Cetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 293 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cucullata</font></b><br><b>Flavocetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) K&#228;rnefelt &amp; A. Thell</b>, in K&#228;rnefelt, Thell, Randlane &amp; Saag, <i>Acta bot. fenn.</i> <b>150</b>: 81 (1994) <b><font color='#0000FF'>f. cucullata</font></b><br><b>Flavocetraria cucullata</b> <b>(Bellardi) K&#228;rnefelt &amp; A. Thell</b>, in K&#228;rnefelt, Thell, Randlane &amp; Saag, <i>Acta bot. fenn.</i> <b>150</b>: 81 (1994) <b><font color='#0000FF'>var. cucullata</font></b><br><b>Lichen cucullatus</b> <b>Bellardi</b>, <i>Osservaz. Bot.</i> <b>1</b>: 54 (1788)<br><b>Lobaria cucullata</b> <b>(Bellardi) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 143 (1796) [1795]<br><b>Parmelia cucullata</b> <b>(Bellardi) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 281 (1827)<br><b>Physcia cucullata</b> <b>(Bellardi) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 399 (1805)<br><b>Platysma cucullatum</b> <b>(Bellardi) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>3</b>(no. 3): 17 (1801)<br><b>Platysma cucullatum</b> <b>(Bellardi) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>3</b>(no. 3): 17 (1801) <b><font color='#0000FF'>f. cucullatum</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 20:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, tvorí vankúšiky 2-8 cm, konáriky do 5 mm, vzpriamené, krehké, žliabkovité, na hrote kapucňovité, zelenkasto smotanovo biele, Pseudocyfely: podlhovasté alebo kruhové, biele Pycnidia: čierne, na okraji v podobe krátkych tŕňov Apothecia: veľmi zriedkavé Reakcie: K-, Pd- alebo slabo žltkastá Substrát: na zemi medzi rastlinnými zvyškami, na vápnitých i nevápnitých pôdach v horských polohách, slnečné, náveterné polohy Podobná Flavocetraria nivalis má širšie konáriky až 15 mm, zvraštené, nežliabkované, konce konárikov často až skučeravené Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Cetraria_cucullata.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=63494


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 17.10.2014 22:23

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1pľuzgierka kapucňovitá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pukléřka rourkovitá


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 17.10.2014 22:21

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell