Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula pyramidalis »

História popisu - Campanula pyramidalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Patrik Mlčoch
Dátum: 02.09.2018 20:05

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Campanula versicolor - nízký a obvykle rozvětvený zvonek s menšími květy, rozšířený v jižní Itálii a na Balkáně. 1Campanula versicolor - nízký a obvykle rozvětvený zvonek s menšími květy, rozšířený v jižní Itálii a na Balkáně. Campanula secundiflora Campanula austroadriatica

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skalnatá a kamenitá stanoviště zejména na vápencovém podkladu. Roste v jihovýchodní Evropě, zejména v Itálii a v západní části Balkánu až po Řecko. 1Skalnatá a kamenitá stanoviště zejména na vápencovém podkladu. Roste v jihovýchodní Evropě, zejména v Itálii a v západní části Balkánu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku a v ČR jen jako pěstovaný druh. 1Na Slovensku a v ČR jen jako pěstovaný druh. Campanula pyramidalis patří do nedávno fylogeneticky vyčleněného komplexu navzájem velmi těžko odlišitelných druhů, tzv. Campanula pyramidalis komplex. Areál jednotlivých taxonů z tohoto komplexu je však úzce vymezený a obvykle se tyto druhy nesetkávají. Pravý Campanula pyramidalis se vyskytuje pouze v horách po celé délce chorvatského pobřeží, s centrem výskytu v Dalmácii. Podél pobřeží Černé hory tento taxon vystřídal nedávno fylogeneticky odlišený taxon Campanula austroadriatica (jako fylogenetický klád Campanula pyramidalis P.2). Dále ve vnitrozemí Černé hory se potom vyskytuje taxon s fylogenetické větve Campanula pyramidalis P.3, označovaný jako Campanula secundiflora. Areál rozšíření podobné Campanula versicolor pak zabírá celý Peloponéský poloostrov a spodní výběžek Apeninského poloostrova (oblasti kolem měst Taranto, Brindisi a Lecce). (lit. Molecular phylogeny of the Campanula pyramidalis species komplex inferred from chloroplast and nuclear non-coding sequences and its taxonomic implications, LAKUŠIC etc, 2013. )


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.10.2014 09:18

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Nevětvená bylina s přímou lodyhou, vysoká až 1,5 m, květy modré v koncových pyramidálních hroznech.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Campanula versicolor - nízký a obvykle rozvětvený zvonek, rozšířený v jižní Itálii a na Balkáně. 1Campanula versicolor - nízký a obvykle rozvětvený zvonek s menšími květy, rozšířený v jižní Itálii a na Balkáně.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.10.2014 09:15

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Campanula versicolor - nízký a obvykle rozvětvený zvonek, rozšířený v jižní Itálii a na Balkáně.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 08.09.2014 13:35

zvonček

Campanula pyramidalis L.
zvonek


Výskyt: VIII. - X.

Výskyt:

Skalnatá a kamenitá stanoviště zejména na vápencovém podkladu.
Roste v jihovýchodní Evropě, zejména v Itálii a v západní části Balkánu až po Řecko.

Význam:

Pěstuje se v zahradách jako okrasná rostlina.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku a v ČR jen jako pěstovaný druh.