Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena alnetorum »

História popisu - Mycena alnetorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.07.2014 06:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1http://ibot.sav.sk/checklist/index.php?lang=sk&doc=result&id=12680


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 22.07.2014 05:54

prilbička jelšová

Mycena alnetorum J. Favre
helmovka olšová

Nejedlá huba

Výskyt:

rastie samostatne alebo v malých skupinkách na tlejúcich zbytkoch dreva Alnus viridis, Alnus glutinosus