Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hortiboletus bubalinus »

História popisu - Hortiboletus bubalinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 07.09.2015 23:25

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomellus bubalinus 1Hortiboletus bubalinus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Oolbekk. & Duin) Mikšík 1(Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dima

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Boletus bubalinus</b> <b>Oolbekk. &amp; Duin</b>, in Oolbekkink, <i>Persoonia</i> <b>14</b>(3): 367 (1991)<br><b>Xerocomus bubalinus</b> <b>(Oolbekk. &amp; Duin) Redeuilh</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>23</b>(no. 89): 62 (1993) 1<b>Boletus bubalinus</b> <b>Oolbekk. &amp; Duin</b>, in Oolbekkink, <i>Persoonia</i> <b>14</b>(3): 367 (1991)<br><b>Xerocomellus bubalinus</b> <b>(Oolbekk. &amp; Duin) Mik&#353;&#237;k</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>182</b>: 1 (2014)<br><b>Xerocomus bubalinus</b> <b>(Oolbekk. &amp; Duin) Redeuilh</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>23</b>(no. 89): 62 (1993)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1550690 1551312


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 23.05.2015 11:00

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xerocomus bubalinus 1Xerocomellus bubalinus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Oolbekk. & Duin) Redeuilh 1(Oolbekk. & Duin) Mikšík

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletus bubalinus</b> <b>Oolbekk. &amp; Duin</b>, in Oolbekkink, <i>Persoonia</i> <b>14</b>(3): 367 (1991)<br><b>Xerocomus bubalinus</b> <b>(Oolbekk. &amp; Duin) Redeuilh</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>23</b>(no. 89): 62 (1993)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1550690


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 12.06.2014 21:41

suchohríb

Xerocomus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Redeuilh