Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabis sagittata »

História popisu - Arabis sagittata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 03.05.2014 13:00

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha alespoň v dolní a střední části s dlouhými jednoduchými nebo stopkatými dvouramennými chlupy, střední lodyžní listy se střelovitou nebo uťatou až zaokrouhlenou bází, ouška od lodyhy odstálá, plodenství husté, šešule ztuha přímé, vzájemně rovnoběžné, k vřetenu plodenství přitisklé, výrazná střední žilka na chlopních šešule dosahuje u nejdelších šešulí jen přibližně do 1/2 délky chlopně, lodyžní listy většinou delší než internodia, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Lodyha alespoň v dolní a střední části s dlouhými jednoduchými nebo stopkatými dvouramennými chlupy, střední lodyžní listy se střelovitou nebo uťatou až zaokrouhlenou bází, ouška od lodyhy odstálá, plodenství husté, šešule ztuha přímé, vzájemně rovnoběžné, k vřetenu plodenství přitisklé, výrazná střední žilka na chlopních šešule dosahuje u nejdelších šešulí jen přibližně do 1/2 délky chlopně, chlopně nejsou hrbolaté vyniklými semeny, lodyžní listy většinou delší než internodia, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.05.2014 07:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Arabis contracta subsp. sagittata (Bertol.) Čelak. Arabis hirsuta subsp. sagittata (Bertol.) Rchb. 1Arabis contracta subsp. sagittata (Bertol.) Čelak.; Arabis hirsuta subsp. sagittata (Bertol.) Rchb.; Arabis hirsuta var. sagittata (Bertol.) Rchb.; Turritis sagittata Bertol.;


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 02.05.2014 22:20

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha alespoň v dolní a střední části s dlouhými jednoduchými nebo stopkatými dvouramennými chlupy, střední lodyžní listy se střelovitou nebo uťatou až zaokrouhlenou bází, ouška od lodyhy odstálá, plodenství husté, šešule ztuha přímé, vzájemně rovnoběžné, k vřetenu plodenství přitisklé, výrazná střední žilka na chlopních šešule dosahuje u nejdelších šešulí jen přibližně do 1/2 délky chlopně, lodyžní listy většinou delší než internodia, korunní lístky bílé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Suché travnaté a křovinaté stráně, světlé teplomilné lesy

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR ohrožený druh (C3)


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.04.2014 16:35

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{9813} arábka uškatá/Arabis auriculata arábka slatinná/Arabis nemorensis 1{9813} {9811} arábka slatinná/Arabis nemorensis


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.04.2014 16:33

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1arábka chlpatá/Arabis hirsuta arábka uškatá/Arabis auriculata arábka slatinná/Arabis nemorensis 1{9813} arábka uškatá/Arabis auriculata arábka slatinná/Arabis nemorensis


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 22.04.2014 14:22

arábka šípovitá

Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Huseník střelovitý


Podobné druhy:

arábka chlpatá/Arabis hirsuta
arábka uškatá/Arabis auriculata
arábka slatinná/Arabis nemorensis