Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Physcia erumpens »

História popisu - Physcia erumpens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 15:58

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne na koncoch bledšie, rhiziny čierne Soralia: kráterovité, spočiatku ako trhliny v kôre Soredia: šupinovité, niekedy tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+ žltá Substrát: na vlhších skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55144 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Physcia%20erumpens http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=1&id=C01063  1Thallus: lupeňovitý, ružice kruhové až nepravidelné do 3 cm, väčšinou pevne prirastené aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne na koncoch bledšie, rhiziny čierne Soralia: kráterovité, spočiatku ako trhliny v kôre Soredia: šupinovité, niekedy tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+ žltá Substrát: na vlhších skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55144 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Physcia%20erumpens http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=1&id=C01063


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 05.12.2017 19:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne na koncoch bledšie, rhiziny čierne Soralia: kráterovité Soredia: šupinovité, niekedy tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Reakcie: K+ žltá, C-, P+ žltá Substrát: na vlhších skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55144 1Thallus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne na koncoch bledšie, rhiziny čierne Soralia: kráterovité, spočiatku ako trhliny v kôre Soredia: šupinovité, niekedy tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+ žltá Substrát: na vlhších skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55144 http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Physcia%20erumpens http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/listagens.php?lang=pt&sstr=1&id=C01063


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 22:18

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 18:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne Soralia: kráterovité Soredia: šupinkovité, tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Substrát: na vlhkých skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne na koncoch bledšie, rhiziny čierne Soralia: kráterovité Soredia: šupinovité, niekedy tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Reakcie: K+ žltá, C-, P+ žltá Substrát: na vlhších skalách Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55144

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1129126


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.01.2017 09:07

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: kruhový až nepravidelný do 3 cm, väčšinou pevne prirastený aj na špičkách, belavo šedo hnedý Laloky: často sa prekrývajú, až 1 mm, občas s bielou pruinou, zospodu tmavo hnedé až čierne Soralia: kráterovité Soredia: šupinkovité, tvoriace hlávky Pycnidia: vzácne, zanorené Apothecia: vzácne, prisadnuté Substrát: na vlhkých skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2014 07:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1fyscia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Moberg


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2014 07:52

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Physcia 1Physcia erumpens


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2014 07:51

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Physcia erumpens 1Physcia

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 09.03.2014 07:49

Physcia erumpens