Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aconitum firmum subsp. moravicum »

História popisu - Aconitum firmum subsp. moravicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 10.02.2014 09:46

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{7766}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 10.02.2014 09:45

prilbica tuhá moravská

Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický
oměj tuhý moravský

Chránená huba
Výskyt: VII. - VIII.

Výskyt:

Horská prameniště a lesní světliny, zejména poblíž potoků.
V ČR pouze v Beskydech, na Slovensku převážně na severozápadě území.

Význam:

Na Slovensku chráněný druh, potenciálně zranitelný (NT).
V ČR silně ohrožený (C2b), také chráněný.