Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lachnellula calycina »

História popisu - Lachnellula calycina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 19.11.2017 10:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1brvenka


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 19.11.2017 10:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schumach.) Baral. 1(Schumach.) Sacc.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Atractobolus calycinus (Schumach.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 445 (1898) Dasyscyphus calycinus (Schumach.) Fuckel [as 'Dasyscypha'], Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 305 (1870) [1869-70] Dasyscyphus calycinus (Schumach.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 305 (1870) [1869-70] var. calycinus Erinella calycina (Schumach.) Pat., Tab. analyt. Fung. (Paris)(2): fig. 592 (1883) Helotium calycinum (Schumach.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 154 (1871) Lachnella calycina (Schumach.) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 6): 131 (1885) [1881-1885] Lachnella calycina (Schumach.) P. Karst., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 2(no. 6): 131 (1885) [1881-1885] var. calycina Lachnellula resinaria var. calycina (Schumach.) Baral, in Baral & Matheis, Z. Mykol. 66(1): 55 (2000) Peziza calycina Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 424 (1803) Peziza calycina f. flavococcinea Fr., Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 92 (1822) Peziza calycina var. carpophila Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 324 (1805) Peziza calycina var. communis Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 324 (1805) Peziza calycina var. intermedia Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 324 (1805) Peziza calycina var. laricis Chaillet ex Fr., Elench. fung. (Greifswald) 2: 8 (1828) Peziza calycina var. vulgaris Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 324 (1805) Trichopeziza calycina (Schumach.) Rehm, (1888) Trichoscypha calycina (Schumach.) Vuill., Bull. Soc. bot. Fr. 35: LXX (1889) [1888] Trichoscypha calycina (Schumach.) Boud., Bull. Soc. mycol. Fr. 1: 117 (1885) Trichoscypha calycina (Schumach.) Vuill., Bull. Soc. bot. Fr. 35: LXX (1889) [1888] var. calycina Trichoscyphella calycina (Schumach.) Nannf., Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 4 8(no. 2): 299 (1932)


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 19.11.2017 10:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Tento druh popísal Baral a nezhoduje sa z IF. Prosím neaktualizovať. 1


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 19.11.2017 10:48

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lachnellula resinaria var. calycina 1Lachnellula calycina


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 25.01.2014 15:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lachnellula calycina 1Lachnellula resinaria var. calycina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schumach.) Sacc. 1(Schumach.) Baral.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Atractobolus calycinus</b> <b>(Schumach.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 445 (1898)<br><b>Dasyscyphus calycinus</b> <b>(Schumach.) Fuckel</b> [as '<i>Dasyscypha</i>'], <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 305 (1870) [1869-70]<br><b>Dasyscyphus calycinus</b> <b>(Schumach.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 305 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. calycinus</font></b><br><b>Erinella calycina</b> <b>(Schumach.) Pat.</b>, <i>Tab. analyt. Fung.</i> (Paris)(2): fig. 592 (1883)<br><b>Helotium calycinum</b> <b>(Schumach.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 154 (1871)<br><b>Lachnella calycina</b> <b>(Schumach.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 6): 131 (1885) [1881-1885]<br><b>Lachnella calycina</b> <b>(Schumach.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 6): 131 (1885) [1881-1885] <b><font color='#0000FF'>var. calycina</font></b><br><b>Lachnellula resinaria var. calycina</b> <b>(Schumach.) Baral</b>, in Baral &amp; Matheis, <i>Z. Mykol.</i> <b>66</b>(1): 55 (2000)<br><b>Peziza calycina</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 424 (1803)<br><b>Peziza calycina</b> <b>Vuill.</b><br><b>Peziza calycina f. flavococcinea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 92 (1822)<br><b>Peziza calycina var. carpophila</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 324 (1805)<br><b>Peziza calycina var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 324 (1805)<br><b>Peziza calycina var. intermedia</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 324 (1805)<br><b>Peziza calycina var. laricis</b> <b>Chaillet ex Fr.</b>, <i>Elench. fung.</i> (Greifswald) <b>2</b>: 8 (1828)<br><b>Peziza calycina var. vulgaris</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 324 (1805)<br><b>Trichopeziza calycina</b> <b>(Vuill.) Rehm</b>, (1888)<br><b>Trichoscypha calycina</b> <b>(Schumach.) Vuill.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>35</b>: LXX (1889) [1888]<br><b>Trichoscypha calycina</b> <b>(Schumach.) Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>1</b>: 117 (1885)<br><b>Trichoscypha calycina</b> <b>(Schumach.) Vuill.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>35</b>: LXX (1889) [1888] <b><font color='#0000FF'>var. calycina</font></b><br><b>Trichoscyphella calycina</b> <b>(Schumach.) Nannf.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 4 <b>8</b>(no. 2): 299 (1932) 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh popísal Baral a nezhoduje sa z IF. Prosím neaktualizovať.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1179398 10


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 24.01.2014 14:05

vlnuška

Lachnellula calycina (Schumach.) Sacc.