Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pithya cupressina »

História popisu - Pithya cupressina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 26.01.2020 18:05

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fr. 1(Batsch) Fuckel

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Dasyscyphus cupressina</b> <b>(Batsch) W. Phillips</b> [as '<i>cupressi</i>'], in Phillips &amp; Plowright, <i>Grevillea</i> <b>13</b>(no. 67): 73 (1885)<br><b>Humaria cupressina</b> <b>(Batsch) Qu&#233;l.</b> [as '<i>cupressi</i>'], <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 289 (1886)<br><b>Lachnella cupressina</b> <b>(Batsch) W. Phillips</b> [as '<i>cupressi</i>'], <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 240 (1887)<br><b>Molliardiomyces cupressinus</b> <b>Paden</b> [as '<i>cupressina</i>'], <i>Can. J. Bot.</i> <b>62</b>(3): 215 (1984)<br><b>Peziza cupressina</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 119 (1783)<br><b>Phialea cupressina</b> <b>(Batsch) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(4): 107 (1881) [1879]<br><b>Pithya cupressina f. albida</b> <b>L.G. Krieglst.</b>, in Krieglsteiner, <i>Z. Mykol.</i> <b>51</b>(1): 118 (1985)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1225870


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 12.01.2014 17:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1. 1džbánočka borievková


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 12.01.2014 17:37

.

Pithya cupressina Fr.

Vzácna huba
Výskyt: X. - IV.