Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavulinopsis umbrinella »

História popisu - Clavulinopsis umbrinella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 03.11.2014 23:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ramariopsis umbrinella 1Clavulinopsis umbrinella

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Sacc.) R.H. Petersen 1(Sacc.) Corner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Clavulinopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 393 (1950)  1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Ramariopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) R.H. Petersen</b>, <i>Mycologia</i> <b>70</b>(3): 668 (1978)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1295095


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 07.01.2014 17:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Clavulinopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) Corner</b>,  (1950) 1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Clavulinopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 393 (1950)


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 07.01.2014 17:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Sacc.) Corner 1(Sacc.) R.H. Petersen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Ramariopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) R.H. Petersen</b>, <i>Mycologia</i> <b>70</b>(3): 668 (1978) 1<b>Clavaria cinereoides</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>7</b>(4): 367 (1909)<br><b>Clavaria umbrina</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 279 (1860)<br><br><b>Clavaria umbrinella</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 695 (1888)<br><b>Clavulinopsis cinereoides</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b> [as '<i>cineroides</i>'], <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 360 (1950)<br><b>Clavulinopsis umbrinella</b> <b>(Sacc.) Corner</b>,  (1950)


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 07.01.2014 17:11

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Clavulinopsis umbrinella 1Ramariopsis umbrinella

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1295095 10


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 07.01.2014 17:11

pastrapačka hnedá

Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner
kuřinec